Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Išleistas devynioliktasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas devynioliktasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje skelbiama Departamento veiklos 2021 m. III ketvirčio statistika bei straipsnis apie Pasaulinę standartizacijos dieną.

Taip pat pateikiama informacija apie:

 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
  • išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus;
 • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • prieigą prie standartų projektų tekstų;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtą rengti nacionalinio standarto projektą;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius:
  • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.
ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS IŠORĖS KLAUSYTOJAMS

Lietuvos standartizacijos departamentas š. m. lapkričio 9 d. 9 val. organizuoja nuotolinį seminarą išorės klausytojams „Informacijos saugumo rizikos valdymas pagal LST ISO/IEC 27005:2018 reikalavimus“. Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti. Daugiau informacijos (registracijos forma, seminaro programa) pateikta svetainės skiltyje „Seminarai“.

MINIMA PASAULINĖ STANDARTIZACIJOS DIENA

Kasmet spalio 14-ąją Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC), Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) ir Tarptautinė telekomunikacijos sąjunga (ITU) mini Pasaulinę standartizacijos dieną, kuria pažymimos suvienytos tūkstančių ekspertų pastangos kuriant ir vystant savanoriškai priimamus techninius susitarimus (tarptautinius standartus). 2021 metų Pasaulinės standartizacijos dienos šūkis – Bendra geresnio pasaulio vizija (angl. Shared vision for a better world).

 

 

Archyvas