Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
IŠLEISTAS NAUJAS NACIONALINIS STANDARTAS

Š. m. lapkričio 30 d. Lietuvos standartizacijos departamentas, įgyvendindamas 2021 m. darbo programą, išleido LST TK 23 Keraminės plytelės, mūras ir gamtinis akmuo parengtą nacionalinį standartą LST 2016:2021 Keraminių mūro gaminių atsparumo šalčiui nustatymas tūrinio ir vienpusio užšaldymo ir atšildymo metodais.

Standarte nurodomas keraminių mūro gaminių, kurie pagal gamintojo deklaraciją tinkami naudoti neagresyviojoje (F0), vidutiniškai agresyvioje (F1) arba agresyviojoje (F2) aplinkoje, atsparumo šalčiui nustatymas tūrinio ir vienpusio užšaldymo ir atšildymo metodais, atliekant daugiau kaip 100 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Atsparumu šalčiui apibūdinama tai, kad gaminių išvaizda aplinkoje, kurioje jie pakaitomis užšąla ir atšyla, nepakinta. Esant pažaidoms, atsirandančiomis užšaldant ir atšildant, galima nustatyti keraminių mūro gaminių atsparumo šalčiui klasę.

Parengė Ramunė Bielskienė

LST TK 36 APLINKOS APSAUGA EKSPERTĖ DALYVAVO NUOTOLINIAME CEN/TC 264 DARBO GRUPĖS SUSIRINKIME

Š. m. lapkričio 25 d. vyko virtualus CEN/TC 264/WG 39 Aplinkos oras. Ore sklindančios žiedadulkės ir grybų sporos susirinkimas, kuriame dalyvavo 12 ekspertų iš 7 Europos valstybių, tarp jų ir LST TK 36 Aplinkos apsauga ekspertė, Vilniaus universiteto įgaliotoji atstovė prof. dr. Ingrida Šaulienė. Darbo grupės ekspertai, susirinkimo metu svarstydami rengiamo dokumento Airborne air - near real time measurement methods for monitoring airborne pollen and fungal spores concentrations turinį, pateikė pastabų ir pasiūlymų. Dokumentą nuspręsta toliau rengti kaip techninę specifikaciją (CEN/TS).

Kitą darbo grupės CEN/TC 264/WG 39 susirinkimą numatyta organizuoti 2022 m. kovą.

Parengė Linas Bielickas

Archyvas