Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
ĮVYKO STANDARTIZACIJOS TARYBOS POSĖDIS

2022 m. gegužės 23 d. įvyko virtualus Standartizacijos tarybos posėdis. Pirmininkaujant Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Pramonės 4.0 politikos skyriaus vedėjai Ilonai Golovačiovai, pristatyti planuojami Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto nuostatų pakeitimai, siūlymai dėl Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo pakeitimo. Apžvelgta Lietuvos standartizacijos departamento Vartotojų komisijos veikla ir planai, aptarta standartų turinio dalies panaudojimo mokslo reikmėms tvarka, pastatų projektavimo standartų (eurokodų) naujuose leidimuose numatytų saugos reikalavimų nacionalinių parinkčių nustatymas.

Posėdyje pranešimus skaitė, tarpusavyje diskutavo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos statybininkų asociacijos, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos LINPRA ir Lietuvos standartizacijos departamento atstovai.

Kitas Standartizacijos tarybos posėdis numatytas š. m. IV ketvirtį.

Parengė Ugnė Iljinienė

Sukurtas visiems prieinamas atvirų Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių metaduomenų nuskaitymo įrankis

Lietuvos standartizacijos departamentas sukūrė visiems prieinamą nemokamą atvirų Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių metaduomenų nuskaitymo įrankį.

Excel pagrindu sukurtas įrankis nuskaito atvertus standartų ir standartizacijos leidinių metaduomenis, įkeltus į atvirų duomenų portalą https://data.gov.lt. Įrankis leidžia metaduomenyse atlikti standartų paiešką pagal standarto žymenį ar žymens dalį ir pagal žodį ar žodžio dalį standarto pavadinime. Nuskaitytus standartų metaduomenis įrankis leidžia filtruoti pagal žymenį, ICS grupes, išleidimo datą, panaikinimo datą ir kt. Įrankį galima rasti departamento svetainės skyriuje Atviri duomenys /index.php?-315986546.

Archyvas