Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
STANDARTIZACIJOS SVARBA VYKDANT INOVACINIŲ SPRENDIMŲ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

Š. m. sausio 12 d. vykusiame bendrame 18 ES šalių nacionalinių standartizacijos institucijų ir viešųjų pirkimų organizacijų atstovų susitikime aptartos Europos Komisijos atnaujintos Inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų gairės, kuriose glaustai nusakyti pagrindiniai inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų aspektai. Šiose gairėse pabrėžiama, kad standartai yra vienas iš būdų atverti rinkas, todėl perkančiosios organizacijos, norėdamos, kad standartus taikytų ir kitos įmonės, turėtų skatinti rangovus prisidėti prie standartizacijos.

Europos Komisija, siekdama greitesnio ekonomikos skaitmenizavimo ir norėdama įgyvendinti Žaliojo kurso politiką, skatina inovatyvius pirkimus. Standartuose nustatyti specialieji reikalavimai prekėms ir paslaugoms, su kuriais susipažinus, inovacinių sprendimų pirkimo procedūros, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų rengimas supaprastėja. 

Parengė Linas Bielickas

Patvirtinta 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento Darbo programa

Š. m. sausio 14 d. Lietuvos standartizacijos departamentas patvirtino 2022 m. darbo programą. Ją sudaro dvi dalys:

1 dalis Informacija apie rengiamus, peržiūrimus ir apie per praėjusius ir einamuosius metus išleistus nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius;

2 dalis Informacija apie rengiamas perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų redakcijas lietuvių kalba.

Su Darbo programa galima susipažinti http:/www.lsd.lt/Standartizacija/Darbo programa.

Archyvas