Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Informacijos ir dokumentavimo aiškinamasis žodynas – jau lietuvių kalba

Liepos 31 d. Lietuvos standartizacijos departamentas išleidžia standarto LST ISO 5127:2019 „Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (tapatus ISO 5127:2017)“ redakciją lietuvių kalba.

Šiame standarte pateikiami atrinktas svarbias informacijos ir dokumentavimo srities sąvokas žymintys terminai ir jų apibrėžtys. Į jį įtraukta daug pagrindinių terminų su apibrėžtimis, be kita ko, paimtų iš tarptautinių gairių ir informacinių leidinių, kuriuos parengė organizacijos, bendradarbiaujančios su ISO/TC 46. Taigi, šis dokumentas yra patikimas pagrindas, galintis padėti suprasti esamas bei numatomas informacijos ir dokumentavimo sistemas, nes jame sistemiškai pateikiama patikima nusistovėjusi terminija. Taip pat jis gali padėti pasirengti permainoms ateityje; juo galėtų remtis mokslinių tyrimų projektai, nes jame pateikiamos suderintos kai kurių pagrindinių dalykų sampratos. Be to, šis dokumentas turėtų būti patogi, greitai prieinama ir visapusiška pagalbinė priemonė pradedantiems dirbti šioje srityje, todėl stengtasi sukurti aiškią ir lengvai suprantamą šio dokumento struktūrą. Šį dokumentą, kaip žinyną, pagrįstai galima laikyti patobulintu gerai žinomo UNESCO 1976 m. išleisto informacinio leidinio „Terminology of documentation“ („Dokumentavimo terminija“) ir kitų leidinių (pateikiamų standarto Bibliografijoje) tęsiniu.

Dabartinei dokumentavimo sričiai taip pat labai būdingas glaudesnis bendradarbiavimas ir tai, kad kartais sujungiamos atskiros sritys, tokios kaip bibliotekininkystė, archyvistika, tekstų dokumentavimas, redagavimas, medijų dokumentavimas, spausdinimas, leidyba, garso ir vaizdo dokumentų rengimas, muziejininkystė, dokumentų konservavimas ir kt. Šis standartas turėtų būti priemonė, padedanti perteikti ir perteikti specifinę dokumentavimo srities terminiją, taip pat padedanti įvairių susijusių profesinių sričių specialistams glaudžiau bendradarbiauti, gerbiant organizacijų savarankiškumą, tradicijas ir išsaugant konkrečias darbo procedūras bei susijusią šių sričių terminiją.

Standarte iš viso pateikiama 2012 terminų su apibrėžtimis.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8~5) 270 9341, 8 659 93235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

 

Plačiau
Archyvas