Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Persertifikuota Departamento kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001

Lietuvos standartizacijos departamento, siekusio pakartotinai sertifikuotis pagal LST EN ISO 9001 standartą, iniciatyva atliktas pakartotinis Departamento kokybės vadybos sistemos auditas. Išduotas sertifikatas galioja iki 2023 m. lapkričio 13 d.

Auditorius išskyrė stipriąsias kokybės vadybos sistemos puses: atsakingą vadovybės požiūrį į pagrindinę veiklą, įsipareigojimus produktų ir paslaugų kokybei; suinteresuotųjų šalių poreikių svarbos supratimą; pagrindinę veiklą vykdančio personalo kompetenciją; taikytinų norminių reikalavimų identifikavimą ir jų vykdymą. Pagrindiniai veiklos procesai įvertinti labai gerai, o audito rezultatai parodė, kad visa kokybės vadybos sistema, pasak auditoriaus, yra kelianti pasitikėjimą.

Departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas pažymi: „Šis įvykis leidžia pasidžiaugti tuo, kad Nacionalinės standartizacijos institucijos veikla yra tvari. Skirdami nuolatinį dėmesį vadybos kokybei, mes vis tobulėjame ir geriname standartizacijos veiklą. Tai yra viso kolektyvo ir standartizacijos bendruomenės nuopelnas.“

Auditą atliko ir atitikties sertifikatą išdavė akredituota sertifikavimo įstaiga „Bureau Veritas Lit“.

 

 

Plačiau
Įteiktas Nacionalinis standartizacijos prizas

Minint Pasaulinę standartizacijos dieną, spalio 15 d. Lietuvos standartizacijos departamente įteiktas 2020 metų Nacionalinis standartizacijos prizas.

Už standartizacijos propagavimą Nacionaliniu standartizacijos prizu apdovanotas atitikties kontrolės įstaigos UAB „Inspectum“ technikos vadovas Sergejus Kazunko.

Kaip tarptautinis vaikų žaidimų aikštelių kontrolės ekspertas Sergejus Kazunko nuo 2017 m. yra aktyviai įsitraukęs į standartizaciją: dalyvauja Europos standartizacijos organizacijos (CEN) ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų veikloje, taip pat aktyviai prisideda prie žaidimų aikštelių Europos standartų projektų rengimo, teikia siūlymus ir pastabas.

Rengiant Lietuvos standartų redakcijas lietuvių kalba, Sergejus Kazunko jau yra pateikęs 8 standartų recenzijas.

Jo iniciatyva ir pastangomis išleisti du leidiniai, kuriuose pateikiamos standartų, skirtų vaikų žaidimų aikštelėms įrengti ir prižiūrėti, taikymo gairės.

Sergejus Kazunko aktyviai organizuoja mokymus ir seminarus atsakingiems vaikų darželių ir mokyklų specialistams, vaikų žaidimų aikštelių įrangos tiekėjams bei rangovams ir profesionaliai teikia paaiškinimus žaidimų aikštelių standartų taikymo klausimais.

Sveikiname laureatą!

 

Nuotraukoje iš dešinės: Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas, laureatas Sergejus Kazunko, vertinimo komisijos pirmininkas Mindaugas Balčiauskas

 

Plačiau
Naujas originalusis surenkamųjų betoninių gaminių standartas

Š. m. spalio 15 d. Lietuvos standartizacijos departamentas, įgyvendindamas 2020 m. standartų programą, išleido LST TK 19 Betonas ir gelžbetonis parengtą originalųjį Lietuvos standartą:

  • LST 2015:2020 Surenkamieji betoniniai gaminiai. Paviršiaus išvaizdos charakteristikos ir jų tikrinimo metodai.

Originalusis Lietuvos standartas LST 2015:2020 Surenkamieji betoniniai gaminiai. Paviršiaus išvaizdos charakteristikos ir jų tikrinimo metodai taikomas surenkamųjų betoninių gaminių (įskaitant nearmuotus, armuotus bei iš anksto įtemptai armuotus gaminius) paviršiaus charakteristikoms įvertinti pagal jų struktūrą, tekstūrą ir spalvą. Šiame standarte aprašomi surenkamųjų betono gaminių, pagamintų iš lengvojo, normaliojo ir sunkiojo betono, paviršiaus tipai ir jų apdirbimo būdai, reikalavimai paviršiaus charakteristikoms bei jų tikrinimo metodai.

Daugiau informacijos apie standartą teikia Lietuvos standartizacijos departamento Organizacinio standartų skyriaus vyriausioji speacialistė Ramunė Bielskienė (tel. (8 5) 270 9371, el. p. ramune.bielskiene@lsd.lt).

 

Plačiau
Archyvas