Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
IEC ir darnaus vystymosi tikslai

About the IEC - Technology sectors > Sustainable Development Goals

Darnaus vystymosi tikslai yra bene paveikiausias pasaulinio gėrio siekis XXI amžiuje ir galimybė palikti geresnį pasaulį ateities kartoms.

Visi darnaus vystymosi tikslai priklauso nuo elektros. Elektros energija yra auksinė gija, siejanti skurdo ir alkio numalšinimą, prieigos prie sveikatos priežiūros, švietimo, švaraus vandens ir šviesos sutemus padidinimą. Tai palengvina kasdienius darbus ir leidžia moterims įvairiai prisidėti prie vietos ekonomikos, taip gerinamas jų statusas.

IEC darbas yra užkulisinis, bet būtinas. IEC tarptautiniai standartai ir IEC atitikties vertinimo sistemos prisideda prie visų 17 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Jie yra pagrindas, leidžiantis visoms šalims ir pramonės šakoms pritaikyti arba kurti tvarias technologijas ir pritaikyti geriausią praktiką, taip pat yra inovacijų, kokybės ir rizikos valdymo pagrindas. Tarptautiniai IEC standartai atspindi visuotinį sutarimą dėl metodikų, procesų ir specifikacijų ir dažnai naudojami reglamentuose. Jie pagerina prieigą prie technologijų ir naujovių, skatina aplinkai tinkamų technologijų plėtrą, perdavimą ir sklaidą bei palengvina dalyvavimą pasaulinėje prekyboje.

 

Plačiau
Standartas LST ISO 45001:2018 padeda mažoms ir vidutinėms įmonėms sukurti saugias ir sveikas darbo vietas

Sveikata ir sauga darbe ne tik gelbsti gyvybes, tačiau, kas yra svarbu, ir padidina darbo našumą. LST ISO 45001:2018 yra pirmasis ir vienintelis tarptautinis standartas, skirtas darbuotojų saugos ir sveikatos valdymui, šis standartas yra rezultatas geros pasaulinės praktikos, kuri padeda mažoms įmonėms.

Gera darbo vieta yra saugi darbo vieta, tokia yra tarptautinių darbo organizacijų nuomonė, su kuria visi sutinka. Tačiau pasaulyje kiekvienais metais nuo profesinių susirgimų ir nelaimingų atsitikimų darbe miršta 2,78 mln. žmonių. Be to, dar šimtai milijonų žmonių darbe patiria traumas ir sveikatos sutrikimus, todėl akivaizdu, kad šio standarto poveikis visuomenei ir ekonomikai yra didelis.

Šiame standarte LST ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai pateikiama suderinta sistema, kuria siekiama sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe riziką, pagerinti saugos ir sveikatos darbe sąlygas. Kartu su Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija pateikiama papildomų rekomendacijų, kurios tinka mažoms įmonėms, planuojančioms įdiegti LST ISO 45001:2018, t. y. mažoms įmonėms, atsižvelgiant į konkrečius jų poreikius ir iššūkius, pateikiami reikalavimai, kaip jos gali sukurti saugos ir sveikatos vadybos sistemą.

Plačiau
Archyvas