Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Pasaulinę standartizacijos dieną įteikti Nacionaliniai standartizacijos prizai

2021 metų spalio 14 d. Lietuvos standartizacijos departamente paminėta Pasaulinė standartizacijos diena. Šia proga apdovanoti 2021 metų Nacionalinio standartizacijos prizo konkurso, organizuoto jau trečius metus iš eilės, nugalėtojai.

Dalyvauti Nacionalinio standartizacijos prizo konkurse buvo kviečiamos Lietuvos įmonės ir organizacijos, mokslo bendruomenė, o paraiškas dalyviai galėjo teikti pagal tris kategorijas: pažangios įmonės; jaunieji profesionalai (20–30 m. amžiaus specialistai) ir standartizacijos propaguotojai.

Šių metų nacionaliniai standartizacijos prizai įteikti kategorijos „Pažangios įmonės“ laimėtojoms: UAB „Sensmetry“ ir UAB „Teltonika Telemedic“.

UAB „Sensmetry“ prizas įteiktas už svarų indėlį į tarptautinę standartizaciją, kartu garsinant Lietuvą. Šios įmonės ekspertai aktyviai dalyvauja Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO darbo grupėse ir teikia pasiūlymus rengiant tarptautinius automatizuoto vairavimo srities standartus. UAB „Sensmetry“ pateikti siūlymai jau įtraukti į rengiamą standarto ISO 21448 Safety of the intended functionality (Numatomojo funkcionalumo sauga) projektą.

NACIONALINIŲ STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ SUSITIKIME DISKUTUOTA APIE ETSI RENGIAMŲ EUROPOS STANDARTŲ PRIĖMIMO PROCEDŪROS TRUKMĘ

Š. m. spalio 14 d. Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) per GoToMeeting konferencijų platformą organizavo 59-ąjį susitikimą su ETSI narių – nacionalinių standartizacijos organizacijų – atstovais. Atsižvelgus į suinteresuotųjų subjektų poreikį sutrumpinti naujų Europos standartų rengimo ir esamų koregavimo laikotarpį, susitikime nuspręsta peržiūrėti ETSI rengiamų Europos standartų priėmimo procedūros (angl. EN Approval Procedure) trukmę. Šiuo metu balsavimas (viešoji apklausa ir formalusis balsavimas) dėl rengiamų naujų standartų priėmimo trunka 90 kalendorinių dienų, dėl galiojančių standartų koregavimo – 60 dienų.

Priėmus siūlomus pakeitimus, ETSI rengiamų Europos standartų priėmimo procedūra sutrumpėtų atitinkamai iki 84 ir 56 dienų. Terminus ketinama aptarti su Pasaulio prekybos organizacija (PPO).

Parengė Linas Bielickas

Išleistas devynioliktasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas devynioliktasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje skelbiama Departamento veiklos 2021 m. III ketvirčio statistika bei straipsnis apie Pasaulinę standartizacijos dieną.

Taip pat pateikiama informacija apie:

 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
  • išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus;
 • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • prieigą prie standartų projektų tekstų;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtą rengti nacionalinio standarto projektą;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius:
  • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.
Archyvas

incorrect array size: 1