Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
SUDAROMAS NAUJAS LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO TECHNIKOS KOMITETAS

Lietuvos standartizacijos departamentas, atsižvelgdamas į suinteresuotųjų šalių poreikius ir siūlymus, š. m. gegužės 26 d. 9 val. per „Zoom“ konferencijų platformą organizuoja naujo Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto (LST TK) gyvūnų sveikatos srityje sudaromąjį susirinkimą. Sudaromas naujas LST TK būtų atitiktinis Europos standartizacijos komiteto technikos komiteto CEN/TC 469 Animal health technikos komitetas, kurio veiklos sritis – standartizacija gyvūnų sveikatos srityje, įskaitant diagnostikos metodų taikymo gaires, diagnostikos reagentų kokybės kontrolę, analizės technologijų taikymą ir duomenų valdymą.

Plačiau
Išleistas devintasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas devintasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje skelbiama informacija apie išleistą keitinį LST 1516:2015/1K:2001 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai, išleistą naują LST 1479:2021 Miltų, kruopų ir kitų grūdų produktų pakavimas, ženklinimas, laikymas ir gabenimas versiją, apie atnaujinamą LST TK 30 Techniniai gaminių dokumentai veiklos sritį ir likviduojamą LST TK 14 Projektavimo sistema.

Biuletenyje pateikiama informacija apie:

Plačiau
PRAPLĖSTA LST TK 30 "TECHNINIAI GAMINIŲ DOKUMENTAI" VEIKLOS SRITIS IR LIKVIDUOTAS LST TK 14 PROJEKTAVIMO SISTEMA

Dar 1993 m. birželio 25 d sudaryto Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 14 Projektavimo sistema (veiklos sritis – statybų projektavimo dokumentų įforminimo reikalavimų ir juose naudojamų sutartinių žymenų, ženklų ir terminų standartizavimas) veiklai tapus nebeaktualia dėl sumažėjusios darbų apimties, buvo pasiūlyta sujungti artimas LST TK 30 Techniniai gaminių dokumentai (veikia nuo 1995 m.) ir LST TK 14 Projektavimo sistema veiklos sritis. Š. m. balandžio 27 d. abu komitetai pritarė siūlymui dvi veiklos sritis sujungti į vieną (LST TK 30 Techniniai gaminių dokumentai susirinkimo protokolas Nr. SS-31 ir LST TK 14 „Projektavimo sistema“ susirinkimo protokolas Nr. SS-32).

Plačiau
Archyvas