Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Standartas LST ISO 45001:2018 padeda mažoms ir vidutinėms įmonėms sukurti saugias ir sveikas darbo vietas

Sveikata ir sauga darbe ne tik gelbsti gyvybes, tačiau, kas yra svarbu, ir padidina darbo našumą. LST ISO 45001:2018 yra pirmasis ir vienintelis tarptautinis standartas, skirtas darbuotojų saugos ir sveikatos valdymui, šis standartas yra rezultatas geros pasaulinės praktikos, kuri padeda mažoms įmonėms.

Gera darbo vieta yra saugi darbo vieta, tokia yra tarptautinių darbo organizacijų nuomonė, su kuria visi sutinka. Tačiau pasaulyje kiekvienais metais nuo profesinių susirgimų ir nelaimingų atsitikimų darbe miršta 2,78 mln. žmonių. Be to, dar šimtai milijonų žmonių darbe patiria traumas ir sveikatos sutrikimus, todėl akivaizdu, kad šio standarto poveikis visuomenei ir ekonomikai yra didelis.

Šiame standarte LST ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai pateikiama suderinta sistema, kuria siekiama sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe riziką, pagerinti saugos ir sveikatos darbe sąlygas. Kartu su Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija pateikiama papildomų rekomendacijų, kurios tinka mažoms įmonėms, planuojančioms įdiegti LST ISO 45001:2018, t. y. mažoms įmonėms, atsižvelgiant į konkrečius jų poreikius ir iššūkius, pateikiami reikalavimai, kaip jos gali sukurti saugos ir sveikatos vadybos sistemą.

Plačiau
Išleistas penkioliktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas penkioliktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje pateikiama informacija apie:

  • išleistas originaliųjų Lietuvos standartų pataisas;
  • išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius;
  • išverstus į lietuvių kalbą Lietuvos standartus ir kitus leidinius;
  • negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius;
  • peržiūrimus Europos ir tarptautinius standartus,
  • prieigą prie standartų projektų tekstų;
  • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
  • pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus;
  • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius. Plačiau
Archyvas