Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : LST TK 36 APLINKOS APSAUGA PASIŪLĖ EKSPERTĘ Į DARBO GRUPĘ CEN/TC 467/WG 1 MITIGATION

Spausdinti puslapio vidurį

LST TK 36 APLINKOS APSAUGA PASIŪLĖ EKSPERTĘ Į DARBO GRUPĘ CEN/TC 467/WG 1 MITIGATION
2021-12-08

Šių metų pradžioje  sudarytas Europos standartizacijos komiteto technikos komitetas CEN/TC 467 Climate change (liet. Klimato kaita) paskelbė formuojantis darbo grupę CEN/TC 467/WG 1 Mitigation (liet. Klimato kaitos švelninimas). LST TK 36 Aplinkos apsauga sekretoriui apie tai informavus LST TK 36 narius, buvo sulaukta siūlymo deleguoti Vilniaus universiteto įgaliotąją atstovę dr. Laurą Šukienę. LST TK 36 narių įgaliotieji atstovai balsų dauguma pritarė dr. L. Šukienės kandidatūrai į darbo grupę CEN/TC 467/WG 1 (LST TK 36 Aplinkos apsauga 2021 m. lapkričio 29 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-83).

CEN/TC 467 darbo programoje numatyta parengti Europos standartą Greenhouse gases: requirements and guidelines for the quantification of GHG emission reduction and removal enhancements from land agronomic management practices.

Parengė Linas Bielickas

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn