Lietuvos Standartizacijos departamentas - Informacija apie techninius reglamentus

Spausdinti puslapio vidurį

Informacija apie techninius reglamentus

 

Vadovaudamasis Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 957 redakcija) nuostatomis, Lietuvos standartizacijos departamentas skelbia pranešimus apie Europos Sąjungos valstybių narių ir Pasaulio prekybos organizacijos narių techninių reglamentų projektus.

 

Atgal Spausdinimo versija