Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
ĮVYKO LST TK 61 „PLASTIKINIAI VAMZDYNAI“ PIRMININKO RINKIMAI

Š. m. rugsėjo 13 d. technikos komiteto LST TK 61 „Plastikiniai vamzdynai“, kurio veiklos sritis – plastikinių vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sklendžių terminų, gamybos ir žymėjimo reikalavimų bei charakteristikų, bandymo metodų ir plastikinių vamzdynų sistemų įrengimo reikalavimų standartizavimas, susirinkimo metu trejų metų laikotarpiui išrinktas naujas šio technikos komiteto pirmininkas – VšĮ „Versli Lietuva“ įgaliotasis atstovas.

Parengė Lina Jusienė

LST TK 76 „SPROGIOSIOS ATMOSFEROS“ PASIŪLĖ DELEGATĄ Į CEN/TC 305 PLENARINĮ SUSIRINKIMĄ

LST TK 76 „Sprogiosios atmosferos“ nariai priėmė sprendimą siūlyti deleguoti AB „ORLEN Lietuva“ įgaliotąjį atstovą Vytautą Ežerskį į 2021 m. rugsėjo 30 d. vyksiantį CEN/TC 305 „Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection“ („Potencialiai sprogios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo“) plenarinį susirinkimą (LST TK 76 „Sprogiosios atmosferos“ 2021 m. rugpjūčio 17 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-54).

 Parengė Arvydas Stasys Samalavičius

Archyvas