Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
ĮVYKO LST TK 39 „APSAUGA“ PIRMININKO RINKIMAI

2022 m. sausio 10–20 d. vyko LST TK 39 „Apsauga“ pirmininko rinkimai, kurių metu komiteto įgaliotieji atstovai visais balsais pirmininke trejų metų kadencijai (2022 m. vasario 28–2025 m. vasario 28 d.) išrinko Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studijų programos „Gynybos ir viešoji vadyba“ vadovę prof. dr. Rasą Smaliukienę, pirmininkaujančią ir LST TK 90 „Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas“.

Parengė Ugnė Iljinienė

Paslaugų teikimo sutarčių sudarymo standartas – pagalbos verslui priemonė

Š. m. sausio 14 d išleistas Lietuvos standartas LST EN 17371-2:2022 Paslaugų teikimas. 2 dalis. Paslaugų teikimo sutartys. Rekomendacijos dėl sutarčių formos, turinio ir struktūros, kuriame pateikiami geriausios ilgametės tarptautinės paslaugų teikimo sutarčių sudarymo praktikos ir patirties pavyzdžiai, sutarčių įforminimo, turinio ir struktūros gairės. Standartas skirtas padėti pirkėjams ir paslaugų teikėjams sudaryti sutartis neturint teisinio išsilavinimo. Tai puiki pagalbos priemonė mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šis standartas netaikomas paslaugų sutartims, kai paslaugų pirkėjas yra vartotojas, taip pat darbų atlikimo sutartims.

Su standarto tekstu visiems galima susipažinti užsisakius skaitymo paslaugą Elektroninėje standartų parduotuvėje arba Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams – per eLABa sistemą.

Parengė Linas Bielickas

STANDARTIZACIJOS SVARBA VYKDANT INOVACINIŲ SPRENDIMŲ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

Š. m. sausio 12 d. vykusiame bendrame 18 ES šalių nacionalinių standartizacijos institucijų ir viešųjų pirkimų organizacijų atstovų susitikime aptartos Europos Komisijos atnaujintos Inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų gairės, kuriose glaustai nusakyti pagrindiniai inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų aspektai. Šiose gairėse pabrėžiama, kad standartai yra vienas iš būdų atverti rinkas, todėl perkančiosios organizacijos, norėdamos, kad standartus taikytų ir kitos įmonės, turėtų skatinti rangovus prisidėti prie standartizacijos.

Europos Komisija, siekdama greitesnio ekonomikos skaitmenizavimo ir norėdama įgyvendinti Žaliojo kurso politiką, skatina inovatyvius pirkimus. Standartuose nustatyti specialieji reikalavimai prekėms ir paslaugoms, su kuriais susipažinus, inovacinių sprendimų pirkimo procedūros, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų rengimas supaprastėja. 

Parengė Linas Bielickas

Archyvas