Lietuvos Standartizacijos departamentas - Standartizacijos taryba

Spausdinti puslapio vidurį

Standartizacijos taryba

Standartizacijos taryba – yra kolegialus patariamasis organas prie Lietuvos  standartizacijos departamento (toliau – Departamentas), kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu, kitais teisės aktais ir Reglamentu. Ji sudaroma svarstyti strateginiams standartizacijos klausimams. Standartizacijos taryba įsteigta 2008 m., kai Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimu „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą“ (2008m. sausio 16 d., Nr. 34) įgaliojo Aplinkos ministeriją parengti ir patvirtinti Standartizacijos tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą. 2012 m. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 34 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą“ pakeitimo“ (2012 m. liepos 11 d. Nr. 844) nutarta įgalioti Ūkio ministeriją parengti ir patvirtinti  Standartizacijos tarybos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą.

Standartizacijos taryba atlieka šias funkcijas:

  • stebi vykdomą politiką standartizacijos srityje ir kaupia informaciją, reikalingą jos darbui;
  • teikia pasiūlymus Departamentui sprendžiant standartizacijos strateginius klausimus;
  • svarsto klausimus, susijusius su standartizacijos teisės aktų projektų rengimu, teikia Departamentui savo pasiūlymus dėl jų;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Standartizacijos tarybą sudaro ne mažiau kaip 15 narių, atstovaujančių suinteresuotoms šalims. Vieną trečdalį narių sudaro valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, vieną trečdalį – gamintojų ir paslaugų teikėjų institucijų ir asociacijų atstovai, likusios vietos skiriamos vartotojų bei mokslo ir studijų institucijoms, profesinėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.

Standartizacijos tarybos narius galite pamatyti čia

Įsakymas „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo" (2013 m. liepos 2 d., Nr. 4-592)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2015 m. balandžio 16 d., Nr.  4-232)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2016 m. spalio 13 d. Nr. 4-630)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2017 m. sausio 20 d. Nr. 4-41)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2018 m. balandžio 18 d. Nr. 4-226)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos Darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020 m. birželio 17 d. Nr. 4-452)

Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos Darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo"  (2020 rugsėjo 15 d. Nr. 4-777)

Standartizacijos tarybos darbo reglamentas (2022 m. vasario 5 d., suvestinė redakcija)

 

Atgal Spausdinimo versija