Lietuvos Standartizacijos departamentas - Teisės aktai

Spausdinti puslapio vidurį

Teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai 

 • Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas

  Nauja įstatymo redakcija nuo 2020 m. lapkričio 1 d.:  Nr. XIII-3057, 2020-06-11.
 • Nutarimas "Dėl keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo"

  Priėmimo data: 1999 m. gegužės 20 d. Nr. 617

  Nauja redakcija nuo 2016-11-01: Nr. 957, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29, TAR, Nr. 24255

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymai 

 • Įsakymas "Dėl lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimo"
 • Įsakymas nuo 2017 m. gruodžio 21 d., , 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto nuostatų patvirtinimo"
 • Įsakymas nuo 2019 m. lapkričio 16 d., Nr. V-79 (2020-10-30 įsakymo Nr. VE-92 redakcija), paskelbta TAR 2021-02-25

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto veiklos plano formos patvirtinimo"
 • Įsakymas nuo 2021 m. kovo 16 d., Nr. VE-23

 • Įsakymas "Dėl standartų ir kitų leidinių įsigijimo ir naudojimo sąlygų taisyklių patvirtinimo"
 • Įsakymas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., Nr. V-68, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28

 • Įsakymas "Dėl standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų skaičiavimo metodikos patvirtinimo"
 • Įsakymas nuo 2019 m. sausio 2 d., Nr. V-92, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28
  Galiojanti suvestinė redakcija: 2019 m. liepos 29 d.

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių redakcijų lietuvių kalba rengimo paslaugų kainų metodikos patvirtinimo" (2018 m. vasario 2 d., Nr.V-15)
 • Įsakymas nuo 2018 m. vasario 2 d., Nr. V-15

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių nomenklatūros patvirtinimo" (2020 m. gruodžio 11 d., Nr. VE-105), paskelbta TAR 2021-03-02, Nr. 04238
 • Įsakymas "Dėl Nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 • Įsakymas nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-89, 2020-10-28, paskelbta TAR, 2020-10-28, Nr. 22376

 • Įsakymas "Dėl Tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių perėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 • Įsakymas nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-87, 2020-10-28, paskelbta TAR, 2020-10-28, Nr. 22377

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų atstovų dalyvavimo tarptautinėse standartizacijos institucijose ir Europos standartizacijos organizacijose atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 • Įsakymas nuo 2020 m. lapkričio 1 d., Nr. VE-85, paskelbtas TAR 2021-03-02, Nr. 04237

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento darbo programos rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2021 m. sausio 4 d., Nr. VE-1 ) paskelbta TAR 2021-01-05, Nr. 2021-00123

 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2020 m. spalio 30 d., Nr. VE-91) paskelbtas TAR 2021-03-9, Nr. 04848

 • Įsakymas Nr. VE-19 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ (2021 m. kovo 4 d., Nr. VE-19 ) paskelbtas TAR 2021-03-09, Nr. 04849

Atgal Spausdinimo versija