Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Išleistas dvidešimt trečiasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Spausdinti puslapio vidurį

Išleistas dvidešimt trečiasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris
2020-12-31

Išleistas dvidešimt trečiasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje pateikiama informacija apie:

 

 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
 • išleistą nacionalinio standarto pataisą,
 • išleistus perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
 • išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus,
 • išverstą į lietuvių kalbą standartizacijos leidinį;
 • patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes;
 • negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • peržiūrimus nacionalinius, Europos ir tarptautinius standartus;
 • prieigą prie standartų projektų tekstų;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 ~ 5)  270 9341, 8 659  93 235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn