Lietuvos Standartizacijos departamentas - Arvydas Stasys Samalavičius

Spausdinti puslapio vidurį

Arvydas Stasys Samalavičius

Pareigybės aprašymas

Einamųjų metų (2020 m.) užduotys

Einamųjų metų (2019 m.) užduotys

Atgal Spausdinimo versija