Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : ISO KASMĖNESINIAME EUROPOS IR CENTRINĖS AZIJOS ŠALIŲ SUSITIKIME PRISTATYTI BŪSIMI RENGINIAI, VYKO DISKUSIJOS NUOTOLINIO DARBO KLAUSIMAIS

Spausdinti puslapio vidurį

ISO KASMĖNESINIAME EUROPOS IR CENTRINĖS AZIJOS ŠALIŲ SUSITIKIME PRISTATYTI BŪSIMI RENGINIAI, VYKO DISKUSIJOS NUOTOLINIO DARBO KLAUSIMAIS
2021-07-30

Š. m. liepos 28 d. Tarptautinė standartizacijos organizacija (angl. ISO – International Organization for Standardization) per Zoom konferencijų platformą organizavo kasmėnesinį 4-ąjį susitikimą, skirtą Europos ir Centrinės Azijos šalių narių standartizacijos institucijų atstovams. Susitikime aptartos svarbiausios naujienos, susijusios su pokyčiais ISO vykdomojoje valdžioje ir artimiausiais organizacijos renginiais. Informuota, kad vyks rinkimai ISO viceprezidento techninės plėtros srityje pareigoms užimti ir formuojamos pagrindinės darbo grupės (angl. Ground Groups 2-3-4) 2022–2024 metų kadencijai, taip pat bus renkamas viceprezidentas pagrindinėms politinėms funkcijoms 2022–2023 metų kadencijos laikotarpiu atlikti. Rezultatai bus paskelbti Generalinės Asamblėjos metu 2021 m. rugsėjį.

 

ISO rudenį organizuos du renginius. Pirmajame, skirtame Europos šalims, 2021 m. spalio 11 d. vyksiančiame hibridiniu būdu (tiek tiesioginiuose renginiuose Vienoje, tiek virtualioje erdvėje), bus minimos 30-osios Vienos susitarimo metinės. Bus rengiamos grupinės diskusijos, į kurias įtraukiamos pasaulinės organizacijos –Afrikos standartizacijos organizacija (angl. ARSO – African Organisation for Standardisation), Panamerikos standartų komisija (angl. COPANT – Pan American Standards Commission), Europos priežiūros ir mokymų asociacija (angl. EASC – European Association for Supervision and Coaching), PASC – Ramiojo vandenyno zonos standartizacijos kongresas  (angl. PASC – Pacific Area Standards Congress), Karibų sandraugos regioninė standartų ir kokybės organizacija (angl. CROSQ – CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality) ir kitos.

2021 m. rugsėjo 1 d. organizuojamas kitas renginys, skirtas Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalių nacionalinių standartizacijos institucijų darbuotojams ir nacionalinių atitiktinių technikos komitetų (angl. National Mirror Committees) nariams.

Susitikime daug dėmesio skirta ir „ISO sistematinės apžvalgos proceso gairių“ (angl. Guidance on the systematic review process in ISO) 3 funkcijai Paskelbimas negaliojančiu (angl. Option 3: Withdrawal) aptarti. Taip pat aktyviai vyko diskusijos nuotolinio darbo klausimais. Patirtimi dalijosi Izraelio, Ispanijos, Italijos, Airijos, Bulgarijos, Kazachstano, Rusijos standartizacijos organizacijų atstovai. Dauguma šių šalių iki šiol dirba nuotoliniu būdu, nors Bulgarija ir Rusija pritaikė kitokią praktiką ir iki šiol vykdo tiesioginius susitikimus dirbdami tik biuruose.

 

Parengė Aurelija Jeleniauskaitė

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn