Lietuvos Standartizacijos departamentas - PPO narių pranešimai

Spausdinti puslapio vidurį

PPO narių pranešimai

Pranešimas apie Lietuvos Respublikos techninių reglamentų projektus PPO sekretoriatui

Valstybės institucija, parengusi techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projektą, užpildo nustatytos formos pranešimą (Adobe Reader (108.9 kb)) (Ms Word (61.0 kb)), kurį kartu su šio dokumento projekto tekstu pateikia Lietuvos standartizacijos departamentui adresu irena.juskiene@lsd.lt.

PPO narių pranešimai

PPO narių pranešimai apie techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus LSD tinklapyje saugomi 60 dienų ir juos galite rasti čia.

Ankstesnius PPO narių pranešimus apie techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus galite rasti čia (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/) arba PPO tinklapyje: https://www.wto.org.

Kviečiame naudotis nuo 2016 m. lapkričio mėn. PPO įdiegta nauja paieškos sistema ePing, kuri yra laisvai prieinama ir joje galite rasti naujausią informaciją apie PPO šalių narių pranešimus dėl techninių reglamentų projektų. Daugiau informacijos kaip naudotis šia sistema ir jos privalumai aprašyti čia.

Norinčius gauti visą PPO narių parengto techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projekto tekstą prašome kreiptis į Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnybą (WTO/TBT Enquiry point) elektroniniu paštu irena.juskiene@lsd.lt. Telefonas pasiteirauti (8 5) 279 1150.

Valstybės institucijos, suinteresuoti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, taip pat įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, gali pateikti pastabas dėl skelbiamų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnybai (WTO/TBT Enquiry point) elektroniniu paštu irena.juskiene@lsd.lt. Telefonas pasiteirauti (8 5) 279 1150.

Pastabų pateikimo terminai:

- jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nenurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas prašom pateikti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo paskelbimo datos;

- jeigu skelbiamo pranešimo formos 10 punkte nurodyta vėliausioji pastabų pateikimo data, pastabas prašom pateikti ne vėliau kaip likus 15 dienų iki šios datos.

Į vėliau gautas pastabas nebus atsižvelgta.

Pastabos yra pateikiamos anglų k. 

Atgal Spausdinimo versija