Lietuvos Standartizacijos departamentas - Formos

Spausdinti puslapio vidurį

Formos

Forma Paraiška dėl dalyvavimo LST TK XX veikloje (MS Word

Forma Paraiška dėl dalyvavimo LST TK XX veikloje stebėtojo teisėmis (MS Word)

Forma Teisių į originaliojo Lietuvos standarto esminio patento atskleidimo pareiškimas ir licencijavimo deklaracija (Adobe Reader) (MS Word)

Forma Autorių turtinių teisių perdavimas (Adobe Reader) (MS Word)

Forma Nacionalinio standarto projekto komentarų lentelė (MS Word)

Forma Europos ar tarptautinio standarto projekto komentarų lentelė (MS Word)

Forma ETSI standarto projekto komentarų lentelė (MS Word)

Atgal Spausdinimo versija