Lietuvos Standartizacijos departamentas - Standartų projektai komentarams

Spausdinti puslapio vidurį

Standartų projektai komentarams

Vienas iš standartų rengimo etapų – viešoji apklausa. Jos metu visi suinteresuoti asmenys gali susipažinti su technikos komitetų rengiamais Lietuvos ir tarptautinių standartų projektais bei pateikti savo komentarus.

Registruoti vartotojai standartų  projektus viešosios apklausos metu  gali skaityti nemokamai (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362;  8 659 93 226.

Departamentas kiekvieną savaitę skelbia informaciją apie komentarams pateiktus standartų projektus (XLSX), (Adobe Reader) 

Viešoji apklausa paprastai trunka 2 mėnesius. Komentarus dėl standartų projektų reikia pateikti prie kiekvieno projekto nurodytos viešosios apklausos pabaigos dienos už projektą atsakingo darbuotojo el. pašto adresu.  Į pavėluotai pateiktus komentarus nebus atsižvelgiama.

Pageidautina, kad  komentarai būtų teikiami Komentarų  dėl standarto projekto lentelėje (Ms Word).

Informacija apie kitų šalių nacionalinių standartų projektus

Siekdamos išvengti galimų techninių kliūčių prekyboje, CEN ir CENELEC šalys narės keičiasi informacija apie pradėtus rengti nacionalinių standartų projektus. Jų pranešimai registruojami CEN ir CENELEC Valdymo centre.

CEN „Monthly Notifications Register” (Adobe Reader

CENELEC „Monthly Notifications Register” (Adobe Reader)

Dėl papildomos informacijos apie kitų šalių rengiamus nacionalinių standartų projektus, prašome kreiptis el. paštu enquiry@lsd.lt arba telefonu  (8~5) 279 1150, mob. 8 659 79 463. 

Atgal Spausdinimo versija