Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Patvirtinta 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento Darbo programa

Š. m. sausio 15 d. Lietuvos standartizacijos departamentas patvirtino 2021 m. darbo programą. Ją sudaro dvi dalys:

1 dalis – Informacija apie rengiamus, peržiūrimus ir apie per praėjusius ir einamuosius metus išleistus nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius;

2 dalis – Informacija apie rengiamas perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų redakcijas lietuvių kalba.

Su Darbo programa galima susipažinti http:/www.lsd.lt/Standartizacija/Darbo programa.

Plačiau
Išleistas pirmasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas pirmasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje skelbiama apie patvirtintą 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento Darbo programą.

Biuletenyje pateikiama informacija apie:

  • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • išleistus perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
  • išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus,
  • negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
  • prieigą prie standartų projektų tekstų;
  • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
  • pradėtą rengti nacionalinio Lietuvos standarto projektą;
  • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
  • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius. Plačiau
Archyvas