Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS IŠORĖS KLAUSYTOJAMS

Lietuvos standartizacijos departamentas š. m. balandžio 29 d. 14 val. organizuoja nuotolinį seminarą išorės klausytojams „Surenkamųjų betoninių gaminių charakteristikos pagal standarto LST 2015:2020 reikalavimus“. Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti. Daugiau informacijos (registracijos forma, seminaro programa) pateikta svetainės skiltyje „Seminarai“.

Plačiau
Išleistas septintasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas septintasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje pateikiama informacija apie:

  • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
   • išleistus perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius,
   • išleistus išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus;
  • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
  • skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
  • prieigą prie standartų projektų tekstų;
  • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
  • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
  • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius:
   • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
   • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
   • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.
Plačiau
2021-IEJI – EUROPOS GELEŽINKELIŲ METAI

Europos Komisijai 2021-uosius paskelbus Europos geležinkelių metais, nuspręsta visuomenę geriau supažindinti su Europoje vykdoma geležinkelių transporto srities standartizacija. Šiuo metu galioja 1234 su geležinkelių transporto sritimi susiję Europos standartai apie geležinkelių transporto gaminius, paslaugas ir procesus: riedmenų dydį, saugumą, automatinių sukabinimo ir kitų sistemų efektyvumą, skaitmenizavimą ir kibernetinį saugumą.

Plačiau
Archyvas