Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

 

SIŪLYMAS RENGTI NACIONALINIO STANDARTO „GRŪDAI. KVAPO IR SPALVOS NUSTATYMO METODAI“ PROJEKTĄ

Po periodinės peržiūros technikos komiteto LST TK 15 „Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai“ sprendimu pasiūlyta pertvarkyti nacionalinį standartą LST 1592:2000 „Grūdai. Kvapo ir spalvos nustatymo metodai“, įvertinant naujus teisės aktus bei technologines naujoves, ir parengti naują aktualią standarto redakciją.

Su siūlymu dėl naujos darbo temos ir projekto tekstu galite susipažinti čia.

Pastabas dėl naujos darbo temos prašome siųsti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajai specialistei Vilmai Masalskytei, el. p. vilma.masalskyte@lsd.lt iki 2021 m. birželio 16 d.

 

Siūlymai rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus

PASIŪLYMAS DĖL NAUJO TARPTAUTINIO STANDARTO GUIDANCE FOR ADVERTISING AND MARKETING AFFECTING CHILDREN (REKLAMOS IR RINKODAROS POVEIKIO VAIKAMS GAIRĖS) RENGIMO

Japonijos pramonės standartizacijos komitetas (JISC) Tarptautinės standartizacijos organizacijos Vartotojų politikos komitetui (COPOLCO) pateikė pasiūlymą dėl naujo tarptautinio standarto Guidance for advertising and marketing affecting children (Reklamos ir rinkodaros poveikio vaikams gairės) rengimo.

Rengiant tarptautinį standartą numatyta pateikti skirtingo amžiaus vaikų apsaugos nuo žalingo reklamos ir rinkodaros poveikio gerosios praktikos pavyzdžius. Standarto taikymo sritis apimtų reklamą televizijoje, spaudoje ir socialiniuose tinkluose.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl naujojo JISC pasiūlymo iki 2021 m. liepos 13 d. prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt


PASIŪLYMAS DĖL NAUJO TARPTAUTINIO STANDARTO GUIDANCE ON EVALUATING STANDARDIZATION BENEFITS FOR ORGANIZATIONS (STANDARTIZACIJOS NAUDOS ORGANIZACIJOMS VERTINIMO GAIRĖS) RENGIMO

Kinijos Liaudies Respublikos standartizacijos administracija (SAC) Tarptautinei standartizacijos organizacijai (ISO) pateikė pasiūlymą dėl naujo tarptautinio standarto Guidance on evaluating standardization benefits for organizations (Standartizacijos naudos organizacijoms vertinimo gairės) rengimo.

Rengiamame dokumente numatyta pateikti dalyvavimo standartizacijoje socialinės ir ekonominės naudos gaires, naudos suvokimo ir nustatymo, aktyvesnio įsitraukimo į standartizaciją metodiką.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Siekiant suinteresuotąsias šalis geriau supažindinti su rengiamo standarto projektu, 2021 m. birželio 15 d. 15 val. Lietuvos laiku organizuojama konsultacinė internetinė konferencija dėl ISO standarto Standartizacijos naudos organizacijoms vertinimo gairių rengimo. Norint dalyvauti konferencijoje būtina išankstinė registracija. Registracijos nuoroda

https://iso.zoom.com.cn/j/94560197066?pwd=bWFaK1YrYU9yc1I5WTJhaklGUFVvQT09

Suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl naujojo SAC pasiūlymo iki 2021 m. liepos 8 d. prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt


PASIŪLYMAS DĖL NAUJO TARPTAUTINIO STANDARTO ONLINE GAME TERM RENGIMO

Tarptautinės standartizacijos organizacijos Techninė valdymo taryba (ISO/TMB) pateikė pasiūlymą dėl naujo standarto Interaktyvių žaidimų terminai (angl. Online game term).

Naujasis standartas apibrėžtų interaktyvių žaidimų paieškos ir rengimo terminus, operacijas, valdymą, autorių teisių apsaugą, eSportą, išvestinę produkciją ir pardavimus.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl naujojo ISO/TMB pasiūlymo iki 2021 m. birželio 28 d. prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt

 

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOJO ISO TECHNIKOS KOMITETO DISTRICT ENERGY SYSTEM (TIESIOGINĖS ENERGIJOS SISTEMA) SUDARYMO

Kinijos Liaudies Respublikos standartizacijos administracija (SAC) pateikė pasiūlymą Tarptautinei standartizacijos organizacijai (ISO) dėl naujojo technikos komiteto District energy system (Tiesioginės energijos sistema) sudarymo.

Naujasis technikos komitetas vykdytų integruotos tiesioginės energijos sistemos planavimą, operacijas, techninę priežiūrą, optimizaciją ir taikymą, esant keliems energijos tiekėjams. Technikos komiteto veiklos sritis neapimtų specifinių elektros ar kitos rūšies energijos, informacinių ir valdymo technologijų, kurias nustatę kiti ISO arba IEC (Tarptautinės elektrotechnikos komisijos) technikos komitetai.

Su pasiūlymu galite susipažinti čia.

Suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl naujojo SAC pasiūlymo iki 2021 m. liepos 8 d. prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt.

Atgal Spausdinimo versija