Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vieno langelio principu teikiamos paslaugos

Spausdinti puslapio vidurį

Vieno langelio principu teikiamos paslaugos


TEIKIAMOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS:

1. Lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimas, Prašymas

2Lietuvos standartų ir kitų leidinių paieška ir įsigijimas internetu

Lietuvos standartų katalogo leidiniai platinami per Departamento elektroninę standartų parduotuvę

Departamento platinami standartai ir standartizacijos leidiniai kiekviename puslapyje žymimi vandenženkliu, kuriame nurodomas leidinį įsigijęs fizinis arba juridinis asmuo. Popierinės standartų versijos papildomai ženklinamos apsaugine holograma, ją klijuojant pirmojo puslapio dešiniajame viršutiniame kampe.

Bet koks standartų ir standartizacijos leidinių ar jų kopijų panaudojimas be Departamento leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus LR autorių ir gretutinių teisių įstatymo numatytus atvejus). Už neteisėtą Departamento leidinių panaudojimą yra taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Daugiau informacijos apie užsakymą – Elektroninės standartų parduotuvės naudotojo instrukcijoje.

3Standartų skaityklos paslaugos (aptarnaujami tik Galimybių pasą turintys asmenys)

 

Informacija pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Administracinių paslaugų teikimo aprašymai yra patvirtinti Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VE-104.

Lietuvos standartizacijos departamento 2021 m. gegužės 13 d. direktoriaus įsakymas Nr. VE-41 "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo nr. VE-104 „Dėl teikiamų administracinių paslaugų sąrašo ir jų aprašymų tvirtinimo“ pakeitimo". 

Atgal Spausdinimo versija