Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : LST TK 36 APLINKOS APSAUGA IŠPLĖTĖ VEIKLOS SRITĮ

Spausdinti puslapio vidurį

LST TK 36 APLINKOS APSAUGA IŠPLĖTĖ VEIKLOS SRITĮ
2021-02-18

Pritarus nacionalinėms standartizacijos institucijoms, buvo sudarytas naujas Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komitetas CEN/TC 467 Climate change (Klimato kaita). Pagal Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto (LST TK) nuostatus buvo per mažas suinteresuotumas atitiktiniam LST TK sudaryti, todėl buvo pasiūlyta išplėsti LST TK 36 Aplinkos apsauga veiklos sritį. LST TK 36 narių įgaliotieji atstovai balsų dauguma pritarė, kad technikos komiteto veiklos sritis būtų išplėsta į ją įtraukiant ir CEN/TC 467 klausimus. Susidomėjusiuosius galimybe dalyvauti naujojo CEN technikos komiteto veikloje, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus vyriausiąjį specialistą Liną Bielicką el. paštu linas.bielickas@lsd.lt.

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn