Lietuvos Standartizacijos departamentas - PPO užklausų tarnyba

Spausdinti puslapio vidurį

PPO užklausų tarnyba

Nuo 1996 m. Lietuvos standartizacijos departamentas vykdo Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnybos (WTO/TBT Enquiry point), kurios veikla grindžiama Pasaulinės prekybos organizacijos sutarties dėl prekybos techninių kliūčių nuostatomis, funkcijas. Lietuvos užklausų tarnyba atsako į visas pagrįstas kitų PPO narių suinteresuotųjų asmenų užklausas, taip pat jų prašymu parūpina priimtų ir rengiamų originaliųjų Lietuvos standartų, techninių reglamentų, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų kopijas lietuvių kalba bei aprūpina Lietuvos Respublikos juridinius ir fizinius asmenis jų prašymu informacija apie PPO narių priimtus nacionalinius standartus, techninius reglamentus, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus.

Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Prekybos techninių kliūčių Lietuvos užklausų tarnybos (WTO/TBT Enquiry point) adresas:

Lietuvos standartizacijos departamentas

Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1150, mob. 8 659 79 463

Elektroninis paštas enquiry@lsd.lt

Atgal Spausdinimo versija