Lietuvos Standartizacijos departamentas - PPO narių pranešimai

Spausdinti puslapio vidurį

PPO narių pranešimai

Pranešimas apie Lietuvos Respublikos techninių reglamentų projektus PPO sekretoriatui

Lietuvos standartizacijos departamentas, vadovaudamasis PPO techninių prekybos kliūčių susitarimo 3.2 ir 7.2 papunkčiais, praneša PPO sekretoriatui apie kiekvieną iš Lietuvos valdžios institucijų gautą techninio reglamento projektą.

Informavus PPO sekretoriatą, iš kitų PPO šalių narių laukiami projekto komentarai. Komentarų teikimo terminą – 60–90 dienų nuo PPO sekretoriato informavimo – nurodo techninį reglamentą pateikusi valdžios institucija. Visos kitos PPO valstybės narės turi teisę išsakyti komentarus dėl pateikto techninio reglamento projekto, į kuriuos reglamentą pristačiusi Lietuvos valdžios institucija turi atitinkamai reaguoti.  Komentarų teikimo laikotarpiu techninis reglamentas negali būti priimtas.

PPO narių pranešimai

Informacija Lietuvos valdžios institucijoms

Lietuvos valdžios institucijos, norinčios pateikti PPO sekretoriatui pranešimą apie techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projektą, turi užpildyti nustatytos formos pranešimą (Adobe Reader (108.9 kb)) (Ms Word (61.0 kb)) ir jį kartu su projekto tekstu elektroniniu paštu greta.osinovskiene@lsd.lt  atsiųsti Lietuvos standartizacijos departamentui.

 Informacija verslo ir nevyriausybinėms organizacijoms

Suinteresuotos Lietuvos verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvos ar kitų šalių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus gali naujojoje sistemoje ePingSPS&TBT platform – adresu https://epingalert.org/en/Search/Index  –(anglų kalba). Šioje sistemoje taip pat sudarytos sąlygos užsiregistruoti ir gauti elektroninius laiškus apie naujai įkeliamus techninius reglamentus ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus – https://epingalert.org/en/Account/Registration  

Šiuo metu taip pat kuriama ir greitu metu bus paleista ir ePingSPS&TBT platform sistemos programėlė, kurią bus galima parsisiųsti į mobilųjį telefoną.

Atgal Spausdinimo versija

incorrect array size: 1