Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : CEN IR CENELEC PRISTATĖ 2030 M. VEIKLOS STRATEGIJĄ

Spausdinti puslapio vidurį

CEN IR CENELEC PRISTATĖ 2030 M. VEIKLOS STRATEGIJĄ
2021-02-03

Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) parengė ir pristatė organizacijų 2030 metų veiklos strategiją (toliau – Strategija), kuri artimiausią dešimtmetį bus pagrindinis 44-ių CEN ir CENELEC narių iš 34 valstybių dokumentas.. Rengiant Strategiją, siūlymus teikė ir Lietuvos standartizacijos departamentas. Strategijoje akcentuojami lankstūs standartizacijos sprendimai, priimtini siekiant, kad Europos valstybėse atgytų socialinis gyvenimas ir ekonomika. Strategijoje pateikta organizacijų vizija: „saugesnės, darnesnės ir konkurencingesnės Europos kūrimas remiantis Europos ir tarptautine standartizacija“ (Building a safer, more sustainable and competitive Europe through European and International Standardization). Rengiant standartus ir toliau bus siekiama suinteresuotųjų šalių sutarimo, atsižvelgiama į vartotojų poreikius ir technologijų inovacijas.

 

Strategijoje pristatyti 5 uždaviniai, kuriuos CEN ir CENELEC sieks įgyvendinti iki 2030 metų:

  1. Didesnis Europos standartizacijos sistemos vertės pripažinimas ES ir ELPA (Europos laisvosios prekybos asociacija), strateginės vertės taikymas savo veikloje;
  2. Remiantis skaitmeniniais pasiekimais, būti dar naudingesniems standartų rengimu suinteresuotosioms šalims ir vartotojams;
  3. CEN ir CENELEC teikiamų standartizacijos pasiūlymų priėmimo ir suvokimo skatinimas;
  4. CEN ir CENELEC sistema bus prioritetinė standartizacijos sistema Europoje (lyginant su nacionaline ir tarptautine);
  5. Lyderystės ir ambicijų stiprinimas tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje.

CEN vadovo Vincent Laflèche teigimu, Strategija parengta atsižvelgus į perėjimą prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos. Tai turėtų užtikrinti, kad Europos standartizacija atitiktų XXI amžiaus lūkesčius ir padėtų radikaliai pasikeitus socialinei ir ekonominei situacijai.

CENELEC vadovas Dany Sturtewagen pridėjo, kad Strategija parengta bendromis abiejų organizacijų pastangomis, o pasiekti Strategijoje iškeltus tikslus galėtų padėti prisijungusios naujos suinteresuotosios šalys.

Su Strategija galite susipažinti  https://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CLC_Strategy2030.pdf

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn