Lietuvos Standartizacijos departamentas - Parduodamas turtas

Spausdinti puslapio vidurį

Parduodamas turtas

Lietuvos standartizacijos departamentas skelbia pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešajame aukcione. Parduodamo turto sąrašai skelbiami departamento svetainės skyriuje Administracinė informacija/Viešieji pirkimai/Parduodamas turtas (sąrašas). Pastaba: visi kompiuteriai parduodami be operacinės sistemos.

Aukcionas vyks Lietuvos standartizacijos departamente (Algirdo g. 31, Vilnius) 2022 m. balandžio 22 d. 10 val. Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinis aukcionas vyks 2022 m. balandžio 28 d. 10 val. ten pat.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima susitarus iš anksto 2022 m. balandžio 19–21 d. ir balandžio 25–27 d. nuo 9:00 val. iki 12:00 val. adresu Algirdo g. 31, 5 a.,Vilnius.

Dėl turto apžiūros prašome kreiptis į Bendrųjų reikalų skyriaus vadėją Stanislavą Vaitkevičienę, mob. 8 659 93 226.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, vyks aukciono dieną nuo 9:30 iki 10 val.

Už aukcione įsigytą turtą pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono dienos pasiūlytą turto kainą turi sumokėti banko pavedimu į Lietuvos standartizacijos departamento sąskaitą LT837300010078627247 (,,SWEDBANK“, AB).

Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo privalo savo lėšomis išsivežti nupirktą turtą.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atgal Spausdinimo versija