Lietuvos Standartizacijos departamentas - KALBOS REDAKTORIUS

Spausdinti puslapio vidurį

KALBOS REDAKTORIUS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), A1 lygis.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. kalbos redaktorius.

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Pagrindinė veiklos srities specializacija:0

4.1. dokumentų bei viešai skelbtinos informacijos redagavimas užtikrinant Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo laikymąsi.

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

5. Tikrina rengiamų dokumentų kalbos taisyklingumą, redaguoja rengiamų dokumentų projektus.

6. Redaguoja struktūrinių padalinių rengiamą informaciją prieš skelbiant ją turimomis informacijos sklaidos priemonėmis.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Dalyvauja įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus, susijusius su šia veikla.

9. Pavaduoja kitus struktūrinio padalinio darbuotojus jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu.

 

 

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 11. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

11.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

11.2. studijų kryptis – kalbos studijos (arba);

11.3. studijų kryptis – lingvistika (arba);

11.4. studijų kryptis – Lietuvių filologija (arba);

11.5. darbo patirtis – teisės aktų ir kitų dokumentų redagavimo srityje;

11.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

12. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

12.1. kalba – anglų;

12.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atgal Spausdinimo versija