Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Įgyvendinant StandICT.eu 2023 projektą sukurta EUOS – ICT standartų viešinimo ir standartizacijos stebėsenos priemonė

Spausdinti puslapio vidurį

Įgyvendinant StandICT.eu 2023 projektą sukurta EUOS – ICT standartų viešinimo ir standartizacijos stebėsenos priemonė
2021-03-22

Įgyvendinant Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos (Horizon 2020) projektą StandICT.eu 2023, sukurta nauja interneto platforma – EUOS (European Observatory for ICT Standardization). Naujosios interneto platformos funkcija – atlikti informacinių ir komunikacijos technologijų (angl. Information and Communication Technologies – ICT) standartizacijos pasaulinę stebėseną, vienoje vietoje pateikti visus galiojančius ICT srities standartus, padėti nustatyti standartizacijos prioritetus ir bendrosios ES rinkos poreikius. StandICT.eu 2023 projektas pradėtas vykdyti 2020 m. rugsėjį, projektą įgyvendinti numatyta per 36 mėnesius. Tinklalapyje standict.eu ketinama ne tik vienoje vietoje pateikti visus galiojančius ICT srities standartus, bet ir kviesti įvairių sričių ekspertus į bendras diskusijas. Šiuo metu yra sudarytos 7 darbo grupės

 

(Blockchain, Artificial Intelligence, Big Data Spaces, Data Interoperability, Cybersecurity, Smart Cities, Trusted Information), jų veikloje šiuo metu dalyvauja 80 ekspertų. Artimiausiu metu ketinama sudaryti darbo grupę Academy of Standardization Expert Group, kuri, dalindamasi ISO, CEN, CENELEC ir ETSI sukaupta patirtimi, vykdytų edukaciją apie standartizaciją. Daugiau informacijos žr. interneto svetainėje adresu https://www.standict.eu/euos

Pagal Europos Komisijos pranešimą StandICT.eu 2023 rolls out its EUOS – European Observatory for ICT Standardization. An eye on the global Standardisation arena parengė Linas Bielickas

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn