Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Išleistas keturioliktasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Spausdinti puslapio vidurį

Išleistas keturioliktasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris
2022-07-29

Biuletenyje pateikta informacija apie:

 • išformuotą LST TK 69 Statistinių metodų taikymas;
 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • perimtuosius Europos ir tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius,
  • išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus;
 • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • skelbiamą negaliosiančiu Lietuvos standartą;
 • peržiūrimą nacionalinį standartą;
 • peržiūrimus Europos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • peržiūrimus tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius:
  • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5)  270 9341, 8 659  93 235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn

incorrect array size: 1