Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vadovo darbotvarkės archyvas

Spausdinti puslapio vidurį

Vadovo darbotvarkės archyvas- 2019 -


2019 m. gruodžio 19 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos patalpose.


2019 m. gruodžio 2 – 5 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus 74-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyks Sophia Antipolyje (Prancūzijos Respublika).


2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos Kauno skyriuje.


2019 m. lapkričio 27 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su Departamento Organizacinio standartų skyriaus darbuotojais veiklai aptarti.


2019 m. lapkričio 27 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Valstybės tvarios plėtros konferencijoje „SIGNALAS 2019“ Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO.


2019 m. lapkričio 19 – 21 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Europos standartizacijos komiteto ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyks Briuselyje (Belgijos Karalystė).


2019 m. lapkričio 12 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su patarėjais ir skyrių vedėjais „Dėl 2020 metų strategijos ir pagrindinių darbų“.


2019 m. lapkričio 7 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos patalpose.


2019 m. spalio 20 – 26 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus 83-ajame Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) Generaliniame susitikime, kuris vyks Šanchajuje (Kinijos Liaudies Respublika).


2019 m. spalio 16 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) Technikos komiteto 351 „Statybos produktai: pavojingųjų medžiagų išsiskyrimo įvertinimas“ Vilniuje organizuojamoje dviejų dienų konferencijos atidarymo ceremonijoje. Konferencijos tikslas – skleisti suinteresuotosioms šalims žinią apie suderintus standartizuotus pavojingųjų medžiagų, kurios išsiskiria iš statybos produktų, kiekio ir analizės metodus.


2019 m. spalio 8 – 11 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ukrainos ekonominio vystymosi ir prekybos ministerijos kvietimu dalyvaus V-ajame Tarptautiniame forume techninio reguliavimo klausimais „Novatoriškų Ukrainos kokybės infrastruktūros plėtros būdų ieškojimas“. Forumas vyks Dniepre, Ukrainoje, kurio metu direktorius skaitys pranešimą bei dalyvaus virtualioje diskusijoje su Ukrainos ir tarptautinio verslo atstovais.


2019 m. rugsėjo 23 27 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja. Rimanto Sanajevo atostogų metu Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus funkcijas atlieka Lietuvos standartizacijos departamento vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė.


2019 m. rugsėjo 18 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su Departamento Organizacinio standartų skyriaus darbuotojais Technikos komitetų nuostatų projektui aptarti.


2019 m. rugsėjo 17 d. 11.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidente Lidija Kraujeliene tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2019 m. rugsėjo 12 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos patalpose.


2019 m. rugsėjo 12 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD Technikos komisijos posėdyje.


2019 m. rugsėjo 9 d. 11 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti. Susitikimas vyks Lietuvos verslo konfederacijos biure.


2019 m. rugsėjo 4 – 6 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamajame 20-ajame jubiliejiniame Baltijos standartizacijos forumo susitikime Druskininkuose. Forume dalyvaus Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos. Taip pat pakviesta dalyvauti atstovė iš Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Valdymo centro, svečių teisėmis pakviesta dalyvauti Ukrainos delegacija, vadovaujama Ukrainos Ekonominės plėtros ir prekybos viceministro Y. Brovchenko.


2019 m. rugsėjo 4 d. 16 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Standartizacijos biuro (TSB) vadovu Chaesubo Lee (P. Korėja). Jo vizito tikslas – pristatyti ITU veiklą ir tikslus standartizacijos srityje ir paraginti Europos atstovus aktyviau įsitraukti į šią veiklą ITU formatu.


2019 m. rugsėjo 4 d. 13.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Vilniuje vyksiančiame Europos standartizacijos komiteto (CEN) Technikos komiteto CEN/TC 207 „Baldai“ posėdžio atidaryme.


2019 m. rugpjūčio 29 d. 14.00 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti. Susitikimas vyks Lietuvos standartizacijos departamente.


2019 m. liepos 31 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD skyrių vedėjų ir darbuotojų pasitarime, kuriame bus aptariamas 2019 metų I pusmečio veiklos planų įvykdymas.


2019 m. birželio 25 liepos 12 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja. Rimanto Sanajevo atostogų metu, birželio 25 – liepos 10 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus funkcijas atlieka Lietuvos standartizacijos departamento vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė, o liepos 11 12 d. Organizacinio standartų skyriaus vyriausiasis patarėjas Sigitas Šiupšinskas.


2019 m. birželio 21 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime dėl informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūros teikimo bei kt. klausimais. Pasitarimas vyks Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.


2019 m. birželio 14 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Departamento Vadybos vertinamosios analizės (VVA) posėdyje. Bus svarstomi tokie klausimai: ankstesnės vadybos analizės nutarimų vykdymas; išorės ir vidaus veiksnių pakeitimai; Kokybės vadybos sistemos veiksmingumas ir rezultatyvumas; veiksmų dėl rizikų ir galimybių rezultatyvumas; gerinimo galimybės ir kt.


2019 m. birželio 12 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Aplinkosaugos nevyriausybinėmis organizacijomis dėl nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų aktyvesnio dalyvavimo standartizacijos veikloje. Šiame susitikime dalyvaus Aplinkos koalicijos, Lietuvos gamtos fondo, VšĮ Aplinkos vadybos ir audito instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro bei LST TK 36  Aplinkos apsauga įgaliotieji atstovai.


2019 m. birželio 5 – 8 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (toliau − CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (toliau − CENELEC) Generalinėse asamblėjose, CEN – CENELEC Generalinių asamblėjų jungtiniame posėdyje, konferencijoje „Standartai remia ir stiprina bendrąją rinką“. Posėdžiai ir konferencija vyks Bukarešte, Rumunijoje.


2019 m. gegužės 22 – 25 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ukrainos ekonominio vystymosi ir prekybos ministerijos kvietimu dalyvaus 4-ajame tarptautiniame forume „Standartų ir techninių reglamentų vaidmuo tvariai Ukrainos plėtrai globalizacijos sąlygomis“. Forumas vyks Lvove, Ukrainoje, kurio metu direktorius skaitys pranešimą apie standartizaciją ir inovacijas.


2019 m. gegužės 15 d. 14.45 – 15.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo dalyvaus konferencijoje „SMART GAMYBA“ bei skaitys pranešimą „Standartai – investicija į ateitį“. Šioje konferencijoje pranešimus taip pat skaitys Gintautas Stepukonis (VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ direktorius), prof. dr. Viktoras Doroševas (Kauno technologijos universitetas).


2019 m. gegužės 9 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Vartotojų komisijos posėdyje, kuris vyks LSD patalpose. Posėdžio metu bus svarstomi tokie klausimai: vartotojų skatinimas aktyviau dalyvauti standartizacijoje; prioritetinių vartotojų dalyvavimo standartizacijoje sričių nustatymas; deleguojamų į renginius narių atrankos kriterijų nustatymas; planuojamų renginių, kuriuose tikslinga kompensuoti vartotojų dalyvavimą, sąrašo sudarymas ir kt.


2019 m. balandžio 23 30 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja. Rimanto Sanajevo atostogų metu, balandžio 23 – 26 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus funkcijas atlieka Lietuvos standartizacijos departamento Standartų leidybos skyriaus vedėjas Mindaugas Aleksandras Balčiauskas, o balandžio 29 – 30 d.  vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė.


2019 m. balandžio 19 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Vilniaus Gedimino technikos universitete vyksiančiame Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos, VGTU Inžinerinės grafikos katedros ir Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamo Respublikinio aukštųjų mokyklų studentų inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkurso „Standartas – brėžinio kokybės garantas“ atidaryme.


2019 m. balandžio 18 d. 10.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD organizuojamame seminare „Standartizacija ir dalyvavimas joje. Šiame seminare dalyvaus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Nacionalinio akreditacijos biuro, Lietuvos metrologijos inspekcijos, VšĮ CPO LT atstovai. Bus svarstomi tokie klausimai, kaip: tarptautiniai ir Europos standartizacijos leidiniai; jų perėmimas nacionaliniu lygmeniu; standartų vertimas ir sklaida; dalyvavimas nacionalinėje standartizacijoje ir kt.


2019 m. balandžio 15 d. 8.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD skyrių vedėjais ir darbuotojais 2019 metų I ketvirčio veiklos rezultatų bei ataskaitų sudarymo ir pateikimo aprašo tobulinimo aptarimui.


2019 m. balandžio 5 d. 14.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos patalpose.


2019 m. kovo 25 29 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja. Rimanto Sanajevo atostogų metu, Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus funkcijas atlieka Lietuvos standartizacijos departamento vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė.


2019 m. kovo 22 d. 8.15 – 9.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministru Gintaru Vilda Lietuvos standartizacijos departamento 2019 metų Veiklos plano pristatymui.


2019 m. kovo 14 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) organizuojamame susitikime su įstaigų, kurių funkcijas centralizuotai atlieka NBFC, vadovais. Šiame susitikime vadovai bus supažindinti su praėjusio NBFC veiklos etapo rezultatais, aptarti 2019 m. NBFC ir įstaigų bendradarbiavimo kryptis bei veiklos perspektyvos.


2019 m. kovo 14 d. 9 - 12 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO dalyvaus konferencijoje „Dirbtinis intelektas ir Lietuvos ateitis“.


2019 m. kovo 7 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Technikos komiteto LST TK 90 „Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas“ susirinkime.


2019 m. kovo 5 d. 10.30 - 12 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Sakartvelo delegacijos atstovais standartų priėmimo procedūrų bei standartų atrankos vertimui klausimams aptarti.


2019 m. kovo 1 d. 11 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su VĮ Turto banko Generaliniu direktoriumi Mindaugu Sinkevičiumi tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2019 m. vasario 22 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Technikos komitetų pirmininkų metiniame pasitarime, kuriame bus apžvelgti Lietuvos standartizacijos departamento 2018 m. veiklos rezultatai, 2019 m. uždaviniai, proritetinės veiklos kryptys bei technikos komitetų aktualijos.


2019 m. vasario 8 d. 14.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pirmajame naujai paskirtosios Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos patalpose.


2019 m. vasario 7 d. 13.30 – 16.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos (LKVIA) Visuotiniame narių susirinkime.


2019 m. vasario 5 d. 13.00 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Viešosios įstaigos CPO Lt atstovais standartų vertimo recenzavimo paslaugų pirkimų klausimams aptarti.


2019 m. vasario 4 d. 10.00 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovais tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti. Susitikimas vyks Vilniaus Gedimino technikos universitete.


2019 m. vasario 1 d. 9.00 – 14.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus antrajame Europos kalbų išteklių koordinavimo (ELRC) seminare, kuris vyks Vilniaus Universiteto Filologijos fakultete.


- 2018 -


2018 m. gruodžio 3 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Ūkio viceministru Gintaru Vilda Lietuvos standartizacijos departamento veiklos, Standartizacijos tarybos, eurokodų ir kt. klausimams aptarti.


2018 m. lapkričio 30 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Lietuvos Respublikos ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi.


2018 m. lapkričio 30 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ūkio ministerijoje vyksiančioje konferencijoje „Lietuvos pramonės skaitmenizavimo kelrodis 2019 – 2030. Kas toliau?“.


2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Lietuvos standartizacijos departamento Komunikacijos strategijos pristatyme ir aptarime.


2018 m. lapkričio 26 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Viešųjų pirkimų tarnybos atstovais standartizavimo galimybių viešųjų pirkimų srities klausimams aptarti.


2018 m. lapkričio 14–21 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja.

Rimanto Sanajevo atostogų metu, Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus funkcijas atlieka Ramunė Edita Rukšėnienė, Lietuvos standartizacijos departamento vyriausioji patarėja.


2018 m. lapkričio 7 – 9 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikimuose su Ukrainos Ekonominės plėtros ir prekybos ministerijos atstovais.


2018 m. lapkričio 7 d. 10 - 12 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas kaip vertinimo komisijos narys dalyvaus konkurso „Lietuvos metų gaminys“ Centriniame komisijos posėdyje, kuris vyks Lietuvos pramoninkų konfederacijos salėje.


2018 m. spalio 20 – 28 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus 82-ame Tarptautiniame elektrotechnikos komisijos (IEC) Generaliniame susitikime ir Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) organizuojamame tarptautiniame seminare standartizacijos srityje, kuris vyks Busan (Korėjos Respublikoje).


2018 m. spalio 18 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas ir Vyriausioji patarėja Ramunė Rukšėnienė dalyvaus Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos standartizacijos departamento bei Europos profesinių sąjungų asociacijos organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Standartizacijos svarba profesinėms sąjungoms“.  Direktorius R. Sanajevas skaitys pranešimą „Lietuvos standartizacijos sistema, procesai ir suinteresuotų šalių įtraukimo į standartizaciją procesas” bei susitiks su Europos Komisijos GROW nariu Gero Leibrock.


2018 m. spalio 18 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas ir Vyriausioji patarėja Ramunė Rukšėnienė dalyvaus Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos standartizacijos departamento bei Europos profesinių sąjungų asociacijos organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Standartizacijos svarba profesinėms sąjungoms“.


2018 m. spalio 8 – 10 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus 3-iajame Tarptautiniame forumo darbe standartizacijos klausimais, pristatys pranešimą pagrindinėje sesijoje bei dalyvaus diskusijose, kuris vyks Kijeve (Ukrainoje).


2018 m. spalio 1 d. 11.00 – 12.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ūkio ministerijoje dalyvaus Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ koordinacinės grupės vadovų posėdyje, kuriame bus pristatyta pradinė versija „Pramonės skaitmenizavimo kelrodis 2019 - 2030“. 


2018 m. rugsėjo 26 – 29 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus 41-oje Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) Generalinėje asamblėjoje, kuri vyks Ženevoje (Šveicarijos Konfederacijoje).


2018 m. rugsėjo 25 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su UAB Alumnus atstovais vertimo kokybės klausimams aptarti.


2018 m. rugsėjo 24 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Departamento strateginių tikslų (įskaitant inovacijas) iki 2020 m. veiksmų plano gairių projekto posėdyje.


2018 m. rugsėjo 14 d. 13.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ koordinacinės grupės vadovų posėdyje, kuris vyks Lietuvos pramoninkų konfederacijoje (LPK).


2018 m. rugsėjo 14 d. nuo 9.00 iki 12.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Europos aplinkosaugos standartizacijos organizacijos (ECOS) bei Aplinkosaugos koalicijos (NVO) atstovais.


2018 m. rugpjūčio 29 – 31 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus 2018 metų Baltijos standartizacijos forume, kuris vyks Gdanske (Lenkijos Respublikoje).


2018 m. rugpjūčio 28 d. 14 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Latvijos standartizacijos institucijos Latvian Standard (LVS) delegacija.


2018 m. rugpjūčio 27 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD skyrių vedėjais ir darbuotojais 2018 metų I pusmečio veiklos rezultatams aptarti.


2018 m. rugpjūčio 13 d. 16 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriumi Antanu Matusa.


2018 m. liepos 22 – 23 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Europos Sąjungos Dvynių programos Lietuvos, Didžiosios Britanijos ir Lenkijos nacionalinių standartizacijos institucijų bendro pasiūlymo „Ukrainos nacionalinės standartizacijos institucijos gebėjimų stiprinimas“ pristatyme Europos Komisijos delegatūrai Kijeve (Ukrainoje).


2018 m. liepos 19 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus trečiajame Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ koordinacinės grupės posėdyje, kuris vyks Ūkio ministerijoje.


2018 m. liepos 15 – 17 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Lietuvos Respublikos ir Ukrainos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo tarybos prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijoje Lvove (Ukrainoje).


2018 m. birželio 19–22 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus 2018 metų Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) metiniame susirinkime, kuris vyks Bled (Slovėnijos Respublikoje).


2018 m. birželio 1 d. 10 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) susitikime, kuris vyks LR Vyriausybės kanceliarijoje.


2018 m. gegužės 25 d. 13 val.  LSD direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Ūkio, Aplinkos ministerijų, technikos komitetų atstovais aptarti eurokodų įgyvendinimo klausimus.


2018 m. gegužės 24 d. 16 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje dalyvaus Lietuvos verslo konfederacijos Kongreso apdovanojimų vakare.


2018 m. gegužės 17 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Pramonė 4.0. Pridėtinės vertės kūrimas“.


2018 m. gegužės 17 d. 8 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ūkio ministerijoje dalyvaus Nacionalinės pramonės skaitmeninimo platformos „Pramonė 4.0“ ekspertų posėdyje.


2018 m. gegužės 10 d. 15 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su UAB „Corporate Securitus“ direktoriumi Renatu Dūdžiu antikorupcinio ISO 37001 standarto diegimo klausimams aptarti.


2018 m. gegužės 10 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ūkio ministerijoje dalyvaus pasitarime su ūkio viceministru Gintaru Vilda vartotojų klausimams aptarti.


2018 m. balandžio 26 d. 13.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Vadybos vertinamosios analizės (VVA) posėdyje.


2018 m. balandžio 26 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Pretendentų į Organizacinio standartų skyriaus patarėjo pareigas konkurso komisijos darbe.


2018 m. balandžio 17 - 19 dienomis Charkove, Ukraina,  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ukrainos ekonominio vystymosi ir prekybos ministerijos kvietimu dalyvaus tarptautiniame forume „Standartų ir techninių reglamentų vaidmuo tvariai Ukrainos plėtrai globalizacijos sąlygomis“. Forumo metu direktorius skaitys pranešimą apie Lietuvos standartizacijos departamento veiklą.


 2018 m. balandžio 13 d. 8.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD skyrių vedėjais ir darbuotojais 2018 metų I ketvirčio veiklos rezultatams aptarti.


2018 m. balandžio 12 d. 15 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Ūkio viceministru Gintaru Vilda Departamento strateginiams tikslams aptarti.


2018 m. balandžio 12 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ūkio ministerijoje dalyvaus Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4“ koordinacinės grupės posėdyje.


2018 m. kovo 28 d. 9.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovais bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2018 m. kovo 27 d. 11 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD Technikos komisijos nariais.


2018 m. kovo 26 d. 8.45 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Sveikatos apsaugos ministerijoje susitiks su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga ISO 37001 standarto naudos ir galimybių sveikatos apsaugos sistemoje aptarti.


2018 m. kovo 23 d. 9.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su LSD darbuotojais Ūkio ministerijos 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano projekto rengimo klausimams aptarti.


2018 m. vasario 27 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD Technikos komisijos nariais.


2018 m. vasario 23 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Technikos komitetų pirmininkų metiniame pasitarime, kuriame bus apžvelgti Nacionalinės standartizacijos institucijos rezultatai, problemos, artimiausio laikotarpio uždaviniai, iššūkiai ir strateginės prioritetinės kryptys. 

 Pasitarime dalyvaus ūkio viceministras Gintaras Vilda, Technikos komitetų įgalioti ir verslo atstovai.


2018 m. vasario 6 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Europos profesinių sąjungų Konfederacijos Standartizacijos komiteto narėmis Jovita Pretzsch ir Jelena Soms bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2018 m. vasario 1 d. 9.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ūkio ministerijoje dalyvaus Nacionalinės pramonės skaitmeninimo platformos „Pramonė 4.0“ Standartizavimo ir teisinio reguliavimo darbo grupės veikloje.


2018 m. sausio 30 d. 15.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Lietuvos inovacijų centro vadovais Dr. Mantu Viliu bei Dr. Artūru Jakubavičiumi Nacionalinės pramonės skaitmeninimo platformos „Pramonė 4.0“ Standartizavimo ir teisinio reguliavimo darbo grupės veiklos klausimams aptarti.


2018 m. sausio 24 d. 10.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Ūkio viceministru Gintaru Vilda bei Pramonės ir prekybos departamento direktoriumi Vaidu Griciumi.

Susitikimo metu bus aptartas Departamento 2018 m. veiklos planas bei nacionalinės standartizacijos tikslai bei iššūkiai.


2018 m. sausio 22 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Pretendentų į Organizacinio standartų skyriaus patarėjo pareigas konkurso komisijos darbe.


- 2017-


2017 m. gruodžio 7 d. 15 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD Technikos komisijos nariais.


 2017 m. gruodžio 7 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD skyrių vedėjais ir darbuotojais veiklos rezultatų aptarimui.


2017 m. gruodžio 6 d.  13.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovais bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2017 m. gruodžio 4 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo konferencijoje „Partnerysčių stiprinimas įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų", kuri vyks Užsienio reikalų ministerijoje.


2017 m. lapkričio 27 - 30 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Sophia Antipolyje (Prancūzija) vyksiančioje 70-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinėje asamblėjoje.


2017 m. lapkričio 24 d. 11.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Europos mažų įmonių standartizacijos palaikymo asociacijos Prezidente Gunilla Almgren ir direktore Christel Davidson.


2017 m. lapkričio 21 d.  15 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LST TK 25 „Rišamosios medžiagos, gipsas ir gipso gaminiai“ posėdyje.


2017 m. lapkričio 17 d.  10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ūkio ministerijos Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4“ posėdyje.


2017 m. lapkričio 16 d. 10.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MITA atstovais bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2017 m. lapkričio 13 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD skyrių vedėjais ir darbuotojais Lietuvos standartų programos vykdymo, 2018 m. veiklos metinio plano sudarymo bei veiklos rezultatams aptarti.


2017 m. lapkričio 8 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus technikos komiteto LST TK 75 „Kosmetikos gaminiai ir paviršinio aktyvumo medžiagos“ susirinkime.


2017 m. lapkričio 8 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus kasmetiniame konkurso „Lietuvos metų gaminys (LMG)“ – 2017  Centrinės vertinimo komisijos posėdyje.


2017 m. spalio 26 d. 9.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Darbo grupės Lietuvos Respublikos Standartizacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti.


2017 m. spalio 19 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD skyrių vedėjais ir darbuotojais I - III ketvirčių veiklos rezultatų aptarimui.


2017 m. spalio 8-14 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas  dalyvaus 81-ajame Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) Generaliniame susitikime Vladivostoke (Rusijos Federacija).


2017 m. rugsėjo 29 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Pretendentų į Organizacinio standartų skyriaus Tarptautinių reikalų poskyrio vedėjo pareigas konkurso komisijos darbe.


2017 m. rugsėjo 28 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje vyksiančiame susitikime Buhalterinės apskaitos ir Personalo administravimo funkcijų konsolidavimo procesui aptarti. 


2017 m. rugsėjo 26 d. 11 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Standartizacijos tarybos posėdyje.


2017 m. rugsėjo 19-23 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) Generalinėje asamblėjoje Berlyne (Vokietijos Federacinė Respublika).


2017 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Darbo grupės Lietuvos Respublikos Standartizacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti.


2017 m. rugpjūčio 23 - 25 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus kasmetiniame Baltijos standartizacijos forume Kuldygoje (Latvijos Respublika).


2017 m. rugpjūčio 22 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su UAB „Alvora“ atstovais.


2017 m. liepos 24 – rugpjūčio 11 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas  atostogauja. Svarbiais klausimais kreiptis į Ramunę Editą Rukšėnienę vyriausiąją patarėją, atliekančią direktoriaus funkcijas.


2017 m. liepos 21 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas   susitinka su Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ vadovybe naujiems iššūkiams, įgyvendinant įsteigtos platformos „Pramonė 4.0“, tikslams bei uždaviniams aptarti.


2017 m. liepos 19 d. 9 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas  dalyvaus  Skyrių vedėjų pasitarime I pusmečio veiklos rezultatams aptarti.


2017 m. gegužės 29 – birželio 9 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja.


2017 m. birželio 20 – 23 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Edinburge (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) dalyvaus 57-ajame Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) ir Europos standartizacijos komiteto (CEN) metiniame posėdyje.


2017 m. birželio 19 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Pretendentų į pareigas konkurso komisijos darbe.


2017 m. birželio 15 d. 16 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Aplinkos ministerijos atstovais, technikos komitetų pirmininkais eurokodų įgyvendinimo klausimais. 


2017 m. birželio 13 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su Ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento direktore Inga Steponavičiene.


2017 m. birželio 13 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD skyrių vedėjais ir darbuotojais veiklos rezultatų aptarimui.


2017 m. birželio 12 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas  dalyvaus Ūkio ministerijoje rengiamame Tarpvyriausybinės Lietuvos ir Ukrainos komisijos tarpžinybiniame pasitarime.


2017 m. balandžio 4-5 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Sophia Antipolyje (Prancūzija) vyksiančioje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinėje asamblėjoje.


2017 m. vasario 3 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Nacionalinės antikorupcijos asociacijos valdybos pirmininku dr. Raimundu Kalesnyku aptarti bendradarbiavimo galimybių, plėtojant korupcijos prevencijos priemonių taikymą.

Atgal Spausdinimo versija