Lietuvos Standartizacijos departamentas - Teisės aktų pažeidimai

Spausdinti puslapio vidurį

Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolierių pažymos

Lietuvos standartizacijos departamentas nėra gavęs Seimo kontrolierių pažymų.


Valstybės kontrolierių sprendimai

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Lietuvos standartizacijos departamento veiksmų.


Teismo sprendimai

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019-12-05 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-3826-1047/2019
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-12-09 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3367-662/2020
 
Lietuvos standartizacijos departamentas atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 2020 m. gruodžio 9 d. nutartį, kuria iš dalies pakeistas Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) 2019 m. gruodžio 5 d sprendimas, ir pateiktus išaiškinimus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) nuostatų taikymo. Apie tai informuoti Lietuvos standartizacijos departamento padalinių vadovai ir specialistai, kurie rengia informaciją apie institucijos veiklą. 
Lietuvos standartizacijos departamentas vykdydamas LVAT nutartį iš naujo išnagrinėjo pareiškėjo 2019 m. gegužės 16 d. skundo 3 punktą ir 2020 m. gruodžio 18 d. pareiškėjui pateikė raštišką atsakymą.
 

Tarnybiniai nusižengimai

Lietuvos standartizacijos departamento informacija apie tarnybines nuobaudas

Laikotarpis

Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius

Paskirtos galiojančios tarnybinės nuobaudos

Kita informacija

 2021 m. IV ketvirtis

1

1

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. PE-83 „Dėl tarnybinės nuobaudos“

2021 m. I ketvirtis

1

0

 Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. VE-22 „Dėl tarnybinės nuobaudos“

 

 

Atgal Spausdinimo versija