Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Susitikimas su Pietų Korėjos standartizacijos institucijos atstovais

2022 m. rugpjūčio 2 d. nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos standartizacijos departamento ir Pietų Korėjos technologijų ir standartų agentūros (Korean Agency for Technology and Standards, KATS) atstovų susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo tarptautinėje standartizacijoje galimybės ir kryptys, taip pat Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) prezidento rinkimų artėjančios ISO Generalinės Asamblėjos metu tema. KATS yra iškėlusi kandidatą į ISO prezidentus – Hyundai Mobis generalinį direktorių Sung Hwan Cho.

Išleistas keturioliktasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie:

 • išformuotą LST TK 69 Statistinių metodų taikymas;
 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • perimtuosius Europos ir tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius,
  • išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus;
 • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • skelbiamą negaliosiančiu Lietuvos standartą;
 • peržiūrimą nacionalinį standartą;
 • peržiūrimus Europos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • peržiūrimus tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius:
  • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.
Archyvas