Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 17 „MEDIENA“ PRIĖMĖ SPRENDIMUS DĖL TRIJŲ NACIONALINIŲ STANDARTŲ

Spausdinti puslapio vidurį

TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 17 „MEDIENA“ PRIĖMĖ SPRENDIMUS DĖL TRIJŲ NACIONALINIŲ STANDARTŲ
2021-09-13

Š. m. rugpjūčio 23 d. baigėsi periodinė nacionalinių standartų LST 1607:2005 Miškotyra. Miško žėlimas ir želdinimas. Terminai ir apibrėžtys; LST 1609:2001 Apvalioji lapuočių mediena. Kokybės klasifikavimas. Beržai ir alksniai ir LST 1778:2001 Apvalioji lapuočių mediena. Kokybės klasifikavimas. Drebulė peržiūra.

 

LST TK 17 „Mediena“ nariai nusprendė nacionalinius standartus LST 1609:2001 Apvalioji lapuočių mediena. Kokybės klasifikavimas. Beržai ir alksniai ir LST 1778:2001 Apvalioji lapuočių mediena. Kokybės klasifikavimas. Drebulė palikti galioti dar 5 metus.

Nacionalinį standartą LST 1607:2005 Miškotyra. Miško žėlimas ir želdinimas. Terminai ir apibrėžtys technikos komiteto nariai nusprendė skelbti negaliosiančiu dėl to, kad standarte išvardinti terminai jau yra apibrėžti Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tokiais atvejais nacionalinių standartų visuomet siūloma atsisakyti ir naudoti teisės aktuose apibrėžtus terminus. Komitete buvo nutarta teikti siūlymą Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijai dėl sprendimo patvirtinimo.

Š. m. rugsėjo 7 d. įvyko Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos posėdis, kuriame vieningai nutarta pritarti LST TK 17 „Mediena“ narių pasiūlymui ir nacionalinį standartą LST 1607:2005 Miškotyra. Miško žėlimas ir želdinimas. Terminai ir apibrėžtys kartu su jo pataisa skelbti negaliosiančiu nuo 2021 metų spalio 15 d.

 

Parengė Nijolė Graužinienė

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn