Lietuvos Standartizacijos departamentas - Standartų projektų viešoji apklausa

Spausdinti puslapio vidurį

Standartų projektų viešoji apklausa

Vienas iš standartų rengimo etapų – viešoji apklausa. Jos metu visi suinteresuoti asmenys gali susipažinti su technikos komitetų rengiamais Lietuvos ir tarptautinių standartų projektais bei pateikti savo komentarus.

Registruoti vartotojai standartų  projektus viešosios apklausos metu  gali skaityti nemokamai naujame Standartų projektų portale adresu https://projektai.lsd.lt.

Departamentas kiekvieną dieną atnaujina informaciją apie komentarams pateiktus standartų projektus Standartų projektų portale 

Viešoji apklausa paprastai trunka 2 mėnesius. Komentarus dėl kiekvieno standarto projekto dalykinio turinio reikia teikti elektroniniu būdu tiesiogiai (angl. on-line)  Standartų projektų portale iki nurodytos projekto viešosios apklausos pabaigos dienos. 

Informacija apie kitų šalių nacionalinių standartų projektus

Siekdamos išvengti galimų techninių kliūčių prekyboje, CEN ir CENELEC šalys narės keičiasi informacija apie pradėtus rengti nacionalinių standartų projektus. Jų pranešimai registruojami CEN ir CENELEC Valdymo centre.

CEN „Monthly Notifications Register” (Adobe Reader

CENELEC „Monthly Notifications Register” (Adobe Reader)

Dėl papildomos informacijos apie kitų šalių rengiamus nacionalinių standartų projektus, prašome kreiptis el. paštu enquiry@lsd.lt arba telefonu  (8~5) 279 1152, mob. 8 658 60308

Atgal Spausdinimo versija