Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Lietuvos standarto LST EN 16942:2017+A1:2021 „Degalai. Tinkamumo transporto priemonei identifikavimas. Vartotojui informuoti skirtas grafinis vaizdavimas“ nacionalinis priedas

Spausdinti puslapio vidurį

Lietuvos standarto LST EN 16942:2017+A1:2021 „Degalai. Tinkamumo transporto priemonei identifikavimas. Vartotojui informuoti skirtas grafinis vaizdavimas“ nacionalinis priedas
2021-07-26

LST TK 40 Nafta ir naftos produktai parengė Europos standarto EN 16942:2016+A1:2021 Fuels - Identification of vehicle compatibility - Graphical expression for consumer information (Degalai. Tinkamumo transporto priemonei identifikavimas. Vartotojui informuoti skirtas grafinis vaizdavimas) nacionalinio priedo naują redakciją, atsižvelgiant į CEN/TC 441 Fuel labelling parengtą šio standarto keitinį EN 16942:2016/A1.

Lyginant su ankstesne LST EN 16942:2017 nacionalinio priedo redakcija, Energetikos ministerijos atstovų siūlymu, šio Europos standarto naujoje nacionalinio priedo redakcijoje NA.1 lentelė papildyta parduodamo produkto įvairove.

 

Parengė Lina Jusienė

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn