Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : SABE nuotoliniame susitikime aptartas paskutiniojo plenarinio susirinkimo sprendimų įgyvendinimas

Spausdinti puslapio vidurį

SABE nuotoliniame susitikime aptartas paskutiniojo plenarinio susirinkimo sprendimų įgyvendinimas
2021-03-08

Š. m. kovo 2–3 dienomis buvo organizuoti virtualūs CEN ir CENELEC organizacijų SABE, patariamosios institucijos aplinkos apsaugos klausimais, grupės ENIS (Environmental Issues in Standartization) susirinkimai, kurių metu aptartas 2020 m. rugsėjį vykusiame 42-ajame SABE plenariniame posėdyje priimtų sprendimų įgyvendinimas. Formuojant ir vykdant SABE veiklos strategiją, pasiūlyta daugiau dėmesio skirti darniajam vystymui, neapsiribojant tik aplinkos apsauga. Išplėtus SABE veiklos sritį, t. y. prie CEN prisijungus ir CENELEC, ieškoma būdų, kaip į aplinkosaugą orientuotiems CENELEC technikos komitetams aktyviau įsitraukti į SABE veiklą.

Taip pat užsiminta apie poreikį SABE leidinį Aplinkosaugos standartai (angl. Standards for the Environment), akcentuojant būtinybę jį išversti į CEN ir CENELEC narių kalbas, siekiant supažindinti su reikalavimais kuo daugiau žmonių, išplatinti valstybės valdymo institucijoms. Daugiau priimtų sprendimų įgyvendinimo rezultatų bus aptarta 43-iajame SABE plenariniame posėdyje, vyksiančiame š. m. kovo 17–18 dienomis.

Parengė Linas Bielickas

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn