Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : 2021-IEJI – EUROPOS GELEŽINKELIŲ METAI

Spausdinti puslapio vidurį

2021-IEJI – EUROPOS GELEŽINKELIŲ METAI
2021-04-15

Europos Komisijai 2021-uosius paskelbus Europos geležinkelių metais, nuspręsta visuomenę geriau supažindinti su Europoje vykdoma geležinkelių transporto srities standartizacija. Šiuo metu galioja 1234 su geležinkelių transporto sritimi susiję Europos standartai apie geležinkelių transporto gaminius, paslaugas ir procesus: riedmenų dydį, saugumą, automatinių sukabinimo ir kitų sistemų efektyvumą, skaitmenizavimą ir kibernetinį saugumą.

Geležinkelių srities standartizacija kuriama saugi, inovatyvi ir efektyvi geležinkelių sistemos infrastruktūra, stengiamasi įgyvendinti strateginius Europos Sąjungos tikslus. Vykdant geležinkelių srities standartizaciją taip pat bus laikomasi Europos žaliojo kurso, kurio vienas iš uždavinių užtikrinti švarų, pigų ir naudingą viešąjį ir asmeninį transportą, taip pat iki 2050-ųjų 90 % sumažinti visam transportui tenkantį išmetamųjų dujų kiekį. Skatinant naujų geležinkelių srities standartizacijos darbo temų formavimą, turėsiančių daug įtakos traukinių gamybai ateityje, susiduriama su daug iššūkių: kibernetinio saugumo, sąsajos tarp skirtingų geležinkelio sistemų, bandymo metodų palengvinimo, krovininių vagonų jungčių su mišriuoju, įskaitant ir  įvairiarūšį, transportu skaitmenizavimo, naujų gamybos žaliavų naudojimo, paslaugos daugiarūšiškumo ir mobilumo. Daugiau apie Europos geležinkelių standartizaciją – paveikslėliuose.

Pagal CEN ir CENELEC pranešimą parengė Linas Bielickas

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn