Lietuvos Standartizacijos departamentas - Dalyvavimas standartizacijoje

Spausdinti puslapio vidurį

Dalyvavimas standartizacijoje

Kaip dalyvauti standartų rengimo procese?

Suinteresuotosios šalys standartizacijos procese dalyvauja savanoriškai. Yra keli būdai, kaip galima dalyvauti standartų rengimo procese:

  • tapti technikos komiteto nariu arba dalyvauti jame stebėtojo teisėmis;
  • teikti pastabas dėl rengiamų standartų.

Kaip tapti technikos komiteto nariu arba dalyvauti jame stebėtojo teisėmis?

Nuo 2015 m. mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) turi teisę dalyvauti technikos komiteto veikloje stebėtojo teisėmis, t. y. netapdamos jo narėmis. Tokia galimybė sudaryta siekiant užtikrinti, kad MVĮ galėtų aktyviau dalyvauti standartizacijos procesuose, kad išleisti standartai būtų labiau pritaikyti prie specifinių MVĮ poreikių ir kad juos būtų galima paprasčiau taikyti praktikoje. Dalyvaudamos technikos komitetų veikloje ir ankstesniuose standartų rengimo etapuose MVĮ gali šių standartų projektų turinį pritaikyti esamiems ir (arba) būsimiems savo poreikiams ir geriau atstovauti savo interesus.

Norėdama tapti technikos komiteto nare arba dalyvauti jo veikloje stebėtojo teisėmis, kiekviena suinteresuotoji šalis pirmiausia pagal veiklos sritį turėtų pasirinkti ją dominantį technikos komitetą.

Institucija, norinti tapti technikos komiteto nare, Lietuvos standartizacijos departamentui elektroniniu paštu lstboard@lsd.lt turi pateikti paraišką (MS Word) dalyvauti konkrečiame technikos komitete. Jei institucija skiria kelis savo atstovus, tuomet privalo įgaliojime nurodyti, kuriam iš jų suteikia balsavimo teisę reikšti institucijos nuomonę.

MVĮ, norinti tapti technikos komiteto nare stebėtojo teisėmis, Lietuvos standartizacijos departamentui elektroniniu paštu lstboard@lsd.lt turi pateikti paraišką (MS Word) dėl dalyvavimo konkrečiame technikos komitete, nurodant skiriamus atstovus, kuriems bus suteikta prieiga prie technikos komiteto dokumentų. 

Dėl išsamesnės informacijos apie dalyvavimą technikos komiteto veikloje reikėtų kreiptis į pasirinkto technikos komiteto sekretorių.

Atgal Spausdinimo versija