Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Išleistas aštuonioliktasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Biuletenyje pateikta informacija apie:

 • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
  • nacionalinius standartus,
  • perimtuosius Europos ir tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius,
  • į lietuvių kalbą išverstus perimtuosius standartus,
  • patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes;
 • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus;
 • peržiūrimus nacionalinius standartus;
 • peržiūrimus Europos standartus ir standartizacijos leidinius;
 • peržiūrimus tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius;
 • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
 • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
 • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius:
  • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
  • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.
LST TK 9 „BALDAI“ EKSPERTAS – ATITIKTINIO KOMITETO CEN/TC 207 „FURNITURE“ SEMINARO DALYVIS

2022 m. rugsėjo 20–23 d. Udinės mieste (Italija) vyko atitiktinio komiteto CEN/TC 207 „Furniture“ organizuotas seminaras, kurio metu buvo sušaukti darbo grupių CEN/TC 207 WG 9 „Test methods“ ir CEN/TC 207 WG 3 „Office furniture“ susirinkimai. Seminare dalyvavo ir mūsų atstovas – LST TK 9 „Baldai“ ekspertas Manvydas Mickus. Minėtasis susitikimas buvo tęstinis, kadangi ekspertas jau keletą metų dalyvauja CEN/TC 207 komiteto darbo grupių veikloje (karantino metu susirinkimai vyko nuotoliniu būdu).

Seminaro metu dalyviai darbo grupėse diskutavo dėl standartų projektų prEN 17684 Baldai. Elektra valdomi baldai. Stabilumas, stiprumas, ilgalaikiškumas ir mechaninio saugumo reikalavimai, prEN IEC 60335-2-116 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-116 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami baldams su elektra valdomomis dalimis ir EN 1335 Biuro baldai. Biuro kėdės. 1 dalis. Matmenys. Matmenų nustatymas rengimo, aptarė gautus komentarus dėl baldų stabilumo, ilgalaikiškumo ir mechaninio saugumo reikalavimų.

Parengė Nijolė Graužinienė

Viešajai apklausai pateikti sėklinimui naudojamos bulių ir kuilių spermos kokybės standartų projektai

Departamento technikos komitetas Gyvūnų sveikata parengė nacionalinių standartų projektus prLST 1467 Sėklinimui naudojama bulių sperma. Kokybiniai rodikliai ir prLST 1574 Sėklinimui naudojama kuilių sperma. Kokybiniai rodikliai. Nauji šių nacionalinių standartų leidimai pakeis standartus LST 1467:2006 Bulių sperma. Bendrieji reikalavimai ir LST 1574:2003 Kuilių sperma. Bendrieji reikalavimai.

Visi suinteresuotieji asmenys, prisijungę prie Standartų projektų portalo (adresu https://projektai.lsd.lt/), ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 15 d. gali susipažinti su nacionalinių standartų projektais ir pateikti savo komentarus dėl viešajai apklausai pateiktų projektų.

Parengė Linas Bielickas

Archyvas