Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : PATEIKTAS SIŪLYMAS PARENGTI NAUJĄ LST 1179:2013 LIETUVOS VALSTYBĖS IR RESPUBLIKOS PREZIDENTO VĖLIAVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI REDAKCIJĄ

Spausdinti puslapio vidurį

PATEIKTAS SIŪLYMAS PARENGTI NAUJĄ LST 1179:2013 LIETUVOS VALSTYBĖS IR RESPUBLIKOS PREZIDENTO VĖLIAVOS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI REDAKCIJĄ
2021-09-09

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras Lietuvos standartizacijos departamentui pateikė siūlymą dėl naujos darbo temos: parengti naują nacionalinio standarto LST 1179:2013 Lietuvos valstybės ir Respublikos Prezidento vėliavos. Techniniai reikalavimai redakciją. Siūlymas buvo pateiktas svarstyti ir vertinti technikos komitetui LST TK 21 „Tekstilė“, kuris yra atsakingas už šio nacionalinio standarto peržiūrą ir jo naujos redakcijos parengimą.

Po standarto peržiūros viešosios apklausos technikos komiteto ekspertės, apsvarsčiusios ir įvertinusios siūlymą, nusprendė, kad, atsižvelgus į rinkos ir reglamentavimo poreikius, jis yra aktualus, todėl dalykinį standarto turinį nutarta patikslinti. Nauja standarto redakcija atitiktų visų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), poreikius, taigi priimtas sprendimas siūlomą naują darbo temą teikti viešajai apklausai.

Parengė Lina Jusienė

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn