Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Metinis Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų pirmininkų susirinkimas

Spausdinti puslapio vidurį

Metinis Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų pirmininkų susirinkimas
2021-02-26

Vasario 25 d. nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų (LST TK) pirmininkų metinis susirinkimas. Tardamas įžanginį žodį, Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) direktorius Sigitas Šiupšinskas pasidžiaugė, kad net ir tokia neįprasta forma vykstantis renginys sulaukė didelio susidomėjimo: susirinkime dalyvavo 55 LST TK pirmininkai ir 19 Departamento darbuotojų.

 Už aktyvią veiklą nacionalinėje standartizacijoje ir ilgametį darbą technikos komitetuose padėkas S. Šiupšinskas įteikė LST TK 23 „Keraminės plytelės, mūras ir gamtinis akmuo“ pirmininkui dr. Viktor Kizinievič, LST TK 30 „Techniniai gaminių dokumentai“ pirmininkei doc. dr. Sonatai Vdovinskienei ir LST TK 35 „Mašinų sauga“ pirmininkei prof. dr. Eglei Jotautienei.

Savo pranešime Departamento direktorius pažymėjo LST TK veiklos tvarumą, atstovaujant visas suinteresuotųjų subjektų grupes, kalbėjo apie svarbiausius 2020 m. įvykius ir nuveiktus darbus, apžvelgė 2021 m. veiklos prioritetus – Lietuvos standartizacijos departamento 2021 m. darbo programos įgyvendinimą, Lietuvos ekspertų dalyvavimo ir atstovavimo nacionaliniams interesams tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetų veikloje aktyvinimą, projektą „Standartų projektų portalo sukūrimas“, kuris sudarys galimybę visiems suinteresuotiesiems tiesiogiai (angl. on-line) komentuoti standartų projektus, naują iniciatyvą – standartų metaduomenų rinkinio sudarymą ir paskelbimą portale data.gov.lt. Taip pat aptartas 2021 m. svarstomų Europos ir tarptautinių standartų projektų prioritetizavimas pagal jų svarbą ir aktualumą Lietuvos ūkio subjektams.

Departamento Organizacinio standartų skyriaus vedėja Irena Juškienė pristatė suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo standartizacijoje aktyvinimo priemones, ekspertinio dalyvavimo tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetuose apžvalgą, 2021 m. Darbo programos 1-osios dalies įgyvendinimo planus.

Departamento Standartų leidybos skyriaus vedėjas Mindaugas Balčiauskas pateikė standartų redakcijų lietuvių kalba rengimo 2020 m. apžvalgą, pokyčius sudarant 2021 m. Darbo programos 2-ąją dalį. Kviesdamas atlikti dalykinio turinio recenzijas, akcentavo glaudesnio bendradarbiavimo su LST TK svarbą.

Po Departamento atstovų pranešimų diskusijoje aktualiomis temomis dalyvavo dr. Gitana Alenčikienė (LST TK 2 „Pienas ir pieno produktai“ pirmininkė), Saulius Maskeliūnas (LST TK 4 „Informacinės technologijos“ pirmininkas), Violeta Černiauskaitė (LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ pirmininkė), Romas Mažeika (LST TK 57 „Trąšos“ pirmininkas), prof. habil. dr. Biruta Švagždienė (LST TK 65 „Turizmo paslaugos“ pirmininkė). Dalyviai pasidžiaugė produktyviu bendradarbiavimu su Departamentu, pateikė siūlymų dėl naujų veiklos krypčių, didinant domėjimąsi standartizacija ir atskleidžiant jos svarbą.

 

 

Parengė Mindaugas Balčiauskas

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn