Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : MINIMA PASAULINĖ STANDARTIZACIJOS DIENA

Spausdinti puslapio vidurį

MINIMA PASAULINĖ STANDARTIZACIJOS DIENA
2021-10-14

Kasmet spalio 14-ąją Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC), Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) ir Tarptautinė telekomunikacijos sąjunga (ITU) mini Pasaulinę standartizacijos dieną, kuria pažymimos suvienytos tūkstančių ekspertų pastangos kuriant ir vystant savanoriškai priimamus techninius susitarimus (tarptautinius standartus). 2021 metų Pasaulinės standartizacijos dienos šūkis – Bendra geresnio pasaulio vizija (angl. Shared vision for a better world).

 

 

 

Šiuo šūkiu pabrėžiami ambicingi 2030 m. darnaus vystymosi strategijos tikslai, kuriais atkreipiamas dėmesys į socialinę nelygybę, o juos vykdant, formuojama darni ekonomika ir siekiama sumažinti klimato kaitos padarinius.  Norint įgyvendinti numatytus tikslus, reikia atlikti visas procedūras (tarp jų – kurti tarptautinius standartus, vertinti jų atitiktį), todėl viešojo ir privataus sektoriaus partneriai turi bendradarbiauti.

Tebevykstant intensyviai kovai su COVID-19 pandemija, atkreiptas ypatingas dėmesys į darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą kuriant lankstesnes ir teisingesnes bendruomenes. IEC, ISO ir ITU kviečia visą standartizacijos bendruomenę burtis įgyvendinant šiuos tikslus, nes standartai dar niekada nebuvo tokie svarbūs kaip dabar. Dirbant dėl bendrų tikslų galima kurti pasaulinius sprendimus ir spręsti tvarumo iššūkius.

Pasaulinės standartizacijos dienos kelias būtent ir minimas todėl, kad tarptautiniai standartai prisideda prie darnaus vystymosi tikslų pasiekimo sėkmės.  Šie tikslai ir bendra geresnio pasaulio vizija kartu bus pasiekti greičiau.

Pagal ISO straipsnį https://www.iso.org/world-standards-day.html parengė Aurelija Jeleniauskaitė

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn