Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : NACIONALINIŲ STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ SUSITIKIME DISKUTUOTA DĖL NAUJOS SUTARTIES SU ETSI

Spausdinti puslapio vidurį

NACIONALINIŲ STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ SUSITIKIME DISKUTUOTA DĖL NAUJOS SUTARTIES SU ETSI
2021-06-10

Š. m. birželio 9 d. Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) per GoToMeeting konferencijų platformą organizavo 57-ąjį susitikimą su nacionalinių standartizacijos organizacijų (ETSI organizacijos narių) atstovais dėl naujos sutarties tarp ETSI ir nacionalinių standartizacijos organizacijų pasirašymo. Nors dauguma nacionalinių standartizacijos organizacijų atstovų išreiškė pritarimą naujajam sutarties projektui dar iki susitikimo, daugiausiai diskusijų kilo dėl 17-ojo (angl. Article 17 – Mutual assistance and information) ir 22-ojo (angl. Article 22 – Amendments and waivers) būsimos sutarties straipsnių.

Patvirtinus 17-ąjį naujosios sutarties straipsnį, nacionalinės standartizacijos organizacijos savo valstybėse oficialiai platintų informaciją apie ETSI organizuojamus renginius (iki šiol tokią informaciją gaudavo tik nacionalinių standartizacijos organizacijų atstovai). Sutarties projekto 22-ajame straipsnyje numatoma, kad dėl bet kokių sutarties pakeitimų ar siūlymų atmetimų būtų svarstoma specialiai paskirtuose susirinkimuose (angl. Specially convened meeting), kuriuose galėtų pasisakyti tik nacionalinių delegacijų vadovai, arba, nusprendus ETSI valdybai, nacionalinės standartizacijos organizacijos būtų informuotos iš karto, vos tik priėmus atitinkamą sprendimą. Dėl naujos sutarties ketinama susitarti iki š. m. lapkritį vyksiančios 78-osios ETSI Generalinės Asamblėjos sesijos. Kitame, 58-ajame, nacionalinių standartizacijos organizacijų atstovų susitikime, vyksiančiame š. m. birželio 22 d., ketinama peržiūrėti vieną iš standartų rengimo etapų – peržiūrėti viešosios apklausos procedūrą (angl. EN approval procedure).

Parengė Linas Bielickas

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn