Lietuvos Standartizacijos departamentas - Standartų rengėjams

Spausdinti puslapio vidurį

Standartų rengėjams

Delegatų, ekspertų ir stebėtojų dalyvaujančių techniniame CEN/CENELEC darbe elgesio taisyklės čia.

Darbo grupių susirinkimų efektyvumo didinimo geroji praktika čia.

ATMINTINĖ įgaliotiems atstovams, dalyvaujantiems Lietuvos standartizacijos departamento veikloje (versija spausdinimui

Atgal Spausdinimo versija