Lietuvos Standartizacijos departamentas - Darbo programa

Spausdinti puslapio vidurį

Darbo programa

2022 m. Darbo programa

1 dalis Rengiami, peržiūrimi ir per praėjusius bei einamuosius metus išleisti nacionaliniai standartai ir nacionaliniai standartizacijos leidiniai (Adobe Reader)

2 dalis Rengiamos perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių redakcijos lietuvių kalba (Adobe Reader)

Atgal Spausdinimo versija