Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : NACIONALINIŲ STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ SUSITIKIME – ETSI PRANEŠIMAS APIE 2020 METAIS IŠLEISTUS EUROPOS STANDARTUS

Spausdinti puslapio vidurį

NACIONALINIŲ STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ SUSITIKIME – ETSI PRANEŠIMAS APIE 2020 METAIS IŠLEISTUS EUROPOS STANDARTUS
2021-04-14

Prieš 77-ąją Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) generalinę asamblėją, vykstančią š. m. balandžio 13–14 d., surengtas 56-asis nacionalinių standartizacijos organizacijų (ETSI organizacijos narių) susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarti Europos standartų (ypač darniųjų) rengimo ir perėmimo klausimai, naujos ETSI standartizacijos iniciatyvos, bendra Europos standartizacijos institucijų padėtis ir ETSI bendradarbiavimas su CEN ir CENELEC. Pristatant 2020-ųjų ETSI veiklos rezultatus, pažymėta, kad per paskutiniuosius kalendorinius metus ETSI parengė ir išleido 58 Europos standartus (2019-aisiais buvo 60), dauguma išleistų standartų buvo atnaujintosios anksčiau parengtų standartų versijos. Vieno standarto rengimas truko vidutiniškai 303 dienas.

Teikiant pastabas dėl standartų turinio, daugiausiai buvo gauta nedalykinio pobūdžio pastabų (38 %; be komentarų arba su dalykinio pobūdžio pastabomis – po 31 %). 2020-aisiais buvo 20 nacionalinių standartizacijos organizacijų (iš 30), tarp kurių buvo ir Lietuvos standartizacijos departamentas, perėmusių visus ETSI išleistus Europos standartus kaip nacionalinius standartus. Kitą nacionalinių standartizacijos organizacijų atstovų susitikimą numatyta organizuoti 2021 m. birželį.

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn