Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vadovo darbotvarkė

Spausdinti puslapio vidurį

Vadovo darbotvarkė

 


- 2021 -


2021 m. birželio 3 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas dalyvaus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos proginiame nuotoliniame renginyje „LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA – 20 METŲ KARTU“.

2021 m. balandžio 1314 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus 77-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinėje Asamblėjoje.

 


- 2020 -


2020 m. gruodžio 1 d.  15 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus 75-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinėje Asamblėjoje, o gruodžio 2 d. 15 val. 76-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinės Asamblėjos posėdyje.


2020 m. lapkričio 26 d.  10 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) Generalinėje Asamblėjoje, 12 val. Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Generalinėje Asamblėjoje bei 14 val. CEN/CENELEC Generalinių Asamblėjų jungtiniame posėdyje.


 2020 m. spalio 13 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus Standartizacijos tarybos posėdyje.


2020 m. spalio 9 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdyje.

Šiame posėdyje bus aptariami Departamento ir Asociacijos tarpusavio bendradarbiavimo klausimai.


2020 m. rugsėjo 2 – 3 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas dalyvaus Departamento veiklos ir procesų atitikimo standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimams vertinime (peratestavime) bei įsivertinime dėl Departamento atitikimo CEN/CENELEC narystės kriterijams.


2020 m. rugpjūčio 27 – 28 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas dalyvaus tinklaveikos renginyje „Pokyčiai ir naujovės valstybės tarnyboje: sėkmės istorijos, iššūkiai ir ateities perspektyvos“, kuris vyks konferencijų centre „Panorama”.


 2020 m. liepos 29 d. 11 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD Technikos komisijos posėdyje.


2020 m. liepos 23 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas nuotoliniu būdu dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje.


2020 m. liepos 21 ir 23 d. 9 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus mokymuose „Lyderystė ir darbuotojų motyvavimas“.


2020 m. birželio 18 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas elektroninėmis ryšio priemonėmis dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) 52-oje ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) 60-oje Generalinėse Asamblėjose.


2020 m. birželio 15 d. 10–12 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas nuotoliniu būdu dalyvaus susitikime su ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) vadovybe dėl darbo ir standartizacijos procesų COVID-19 pandemijos metu.


2020 m. birželio 10 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas nuotoliniu būdu dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje.


2020 m. birželio 5 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su UAB „Alumnus“ atstovais tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2020 m. vasario 27 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Technikos komitetų pirmininkų metiniame susirinkime, kuriame bus apžvelgti Lietuvos standartizacijos departamento 2019 m. veiklos rezultatai, 2020 m. uždaviniai, prioritetinės veiklos kryptys bei technikos komitetų aktualijos.


2020 m. vasario 24 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD 19-ojo technikos komiteto (LST TK 19) „Betonas ir gelžbetonis“ susirinkime.


2020 m. vasario 13 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas „Park INN“, Kaune dalyvaus konferencijoje „Darbuotojų sauga ir sveikata 2020“, kurioje skaitys pranešimą „Kam yra reikalingi standartai ir kuo jie gali būti naudingi DSS srityje“.


2020 m. vasario 11 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO dalyvaus konferencijoje „Darbuotojų sauga ir sveikata 2020“, kurioje skaitys pranešimą „Kam yra reikalingi standartai ir kuo jie gali būti naudingi DSS srityje“.


2020 m. vasario 6 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD Technikos komisijos posėdyje.


2020 m. vasario 5 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus mokymuose „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“.


2020 m. sausio 21 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Ekonomikos ir inovacijų viceministre Jekaterina Rojaka Departamento veiklos aptarimui.


2020 m. sausio 17 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD 2019 m. klientų apklausos rezultatų pristatyme ir aptarime.


 

Archyvas

 

Atgal Spausdinimo versija