Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vadovo darbotvarkė

Spausdinti puslapio vidurį

Vadovo darbotvarkė

 


- 2022 -


2022 m. rugpjūčio 2 d. 9.00 val. Lietuvos laiku, Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus susitikime su Korėjos technologijų ir standartų agentūros atstovais (Korean Agency for Technology and Standards).


2022 m. birželio 23-24 d.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas ir patarėja tarptautiniams reikalams Aurelija Jeleniauskaitė dalyvauja Prahoje vykstančioje Europos standartizacijos organizacijų CEN ir CENELEC Generalinėje Asamblėjoje.


 

2022 m. birželio 17 d.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas A. Balčiauskas vyks į  susitikimą su Elektrėnų savivaldybės atstovais, pristatant standartizaciją ir Lietuvos standartizacijos departamento teikiamas paslaugas.


 2022 m. gegužės 31 d.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas A. Balčiauskas vyks į  susitikimą su Telšių raj. savivaldybės meru ir Telšių miesto viešosios bibliotekos vadovybe Telšiuose, pristatant standartizaciją ir Lietuvos standartizacijos departamento teikiamas paslaugas.


2022 m. gegužės 19 d. 14.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus antrojoje įstaigų vadovų ugdymo sesijoje, skirtą viešojo sektoriaus veiklos rizikų ir pokyčių bei organizacinės kultūros valdymui.


2022 m. balandžio 12 d. 9.30 – 10.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus aptarime dėl Ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano projekto rengimo su Lietuvos Respublikos ekonomikos inovacijų ministerijos viceministre Egle Markevičiūte bei atstovais.


2022 m. kovo 29 d. – 30 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus 79-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinėje Asamblėjoje (GA#79 ordinary meeting of the ETSI General Assembly).


2022 m. kovo 3 d. nuo  10:00 – 12:00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Aleksandras Balčiauskas nuotoliniu būdu dalyvaus  kasmetiniame Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų pirmininkų susirinkime.


2022 m. vasario 28 d. nuo  10:00 – 12:00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas  nuotoliniu būdu dalyvaus  ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) susitikime “Europe and Central Asia monthly Zoom meeting”, kuriame dalyvauja ISO prezidentė Ulrika Francke.


- 2021 -


2021 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus 78-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinėje Asamblėjoje.

2021 m. lapkričio 25 d.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus posėdžiuose:

9.30-13.00 val. Europos standartizacijos komiteto ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CEN/CENELEC) Generalinių Asamblėjų jungtiniame posėdyje;

14.00-15.45 val. Europos standartizacijos komiteto (CEN) Generalinėje Asamblėjoje;

16.00-17.45 val. Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Generalinėje Asamblėjoje


Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas  nuotoliniu būdu dalyvaus 85-oje IEC (Tarptautinės elektrotechnikos komisijos) GM (Generaliniame susirinkime) 85th IEC GENERAL MEETING

2021 m. spalio 6 d. 13:00 – 14:30 val.  Vadovų forumas (NC Presidents Forum )

2021 m. spalio 7 d. 13:00 – 16:30 val.  Statutinė Tarybos sesija (Council Statutory Session)


2021 m. rugsėjo 22, 23, 24 dienomis nuo  14:00 – 16:00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas  nuotoliniu būdu dalyvaus  ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) Generalinėje  asamblėjoje (GA) .


2021 m. rugsėjo 21 d.  11:00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus Sigito Šiupšinsko susitikimas su buvusiu ilgamečiu LST TK 5 Elektrotechnika komiteto nario atstovu A. L.


2021 m. rugsėjo 21 d.  10:00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas  susitikime su „ ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) President and the ISO Secretary-General”  elektroninėmis ryšio priemonėmis.


2021 m. rugsėjo 9 d.  08:15-17:00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas dalyvaus pagal LST EN ISO 9001:2015 LSD Kokybės vadybos sistemos 1 priežiūros audite, kurį atliks BUREAU VERITAS.


2021 m. rugpjūčio 31 d.  13:00-17:00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas dalyvaus nuotoliniame vadovų tinklaveikos renginyje "Problemų sprendimų organizacijoje metodikos".


 2021 m. liepos 16 d. 8.30–12.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas dalyvaus nuotoliniame vadovų renginyje „Sprendimų priėmimas kritinėse situacijose bei pokyčių įvedimas nestandartinėse/neapibrėžtose situacijose“. Renginys vykdomas pagal projektą „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“, kurį įgyvendina Valstybės tarnybos departamentas drauge su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT), ir finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.


2021 m. birželio 3 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas dalyvaus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos proginiame nuotoliniame renginyje „LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA – 20 METŲ KARTU“.


2021 m. balandžio 1314 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus 77-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinėje Asamblėjoje.

 


- 2020 -


2020 m. gruodžio 1 d.  15 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus 75-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinėje Asamblėjoje, o gruodžio 2 d. 15 val. 76-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) Generalinės Asamblėjos posėdyje.


2020 m. lapkričio 26 d.  10 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) Generalinėje Asamblėjoje, 12 val. Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Generalinėje Asamblėjoje bei 14 val. CEN/CENELEC Generalinių Asamblėjų jungtiniame posėdyje.


 2020 m. spalio 13 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus Standartizacijos tarybos posėdyje.


2020 m. spalio 9 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas nuotoliniu būdu dalyvaus Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos posėdyje.

Šiame posėdyje bus aptariami Departamento ir Asociacijos tarpusavio bendradarbiavimo klausimai.


2020 m. rugsėjo 2 – 3 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas dalyvaus Departamento veiklos ir procesų atitikimo standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimams vertinime (peratestavime) bei įsivertinime dėl Departamento atitikimo CEN/CENELEC narystės kriterijams.


2020 m. rugpjūčio 27 – 28 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Sigitas Šiupšinskas dalyvaus tinklaveikos renginyje „Pokyčiai ir naujovės valstybės tarnyboje: sėkmės istorijos, iššūkiai ir ateities perspektyvos“, kuris vyks konferencijų centre „Panorama”.


 2020 m. liepos 29 d. 11 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD Technikos komisijos posėdyje.


2020 m. liepos 23 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas nuotoliniu būdu dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje.


2020 m. liepos 21 ir 23 d. 9 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus mokymuose „Lyderystė ir darbuotojų motyvavimas“.


2020 m. birželio 18 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas elektroninėmis ryšio priemonėmis dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) 52-oje ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) 60-oje Generalinėse Asamblėjose.


2020 m. birželio 15 d. 10–12 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas nuotoliniu būdu dalyvaus susitikime su ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) vadovybe dėl darbo ir standartizacijos procesų COVID-19 pandemijos metu.


2020 m. birželio 10 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas nuotoliniu būdu dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje.


2020 m. birželio 5 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su UAB „Alumnus“ atstovais tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2020 m. vasario 27 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Technikos komitetų pirmininkų metiniame susirinkime, kuriame bus apžvelgti Lietuvos standartizacijos departamento 2019 m. veiklos rezultatai, 2020 m. uždaviniai, prioritetinės veiklos kryptys bei technikos komitetų aktualijos.


2020 m. vasario 24 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD 19-ojo technikos komiteto (LST TK 19) „Betonas ir gelžbetonis“ susirinkime.


2020 m. vasario 13 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas „Park INN“, Kaune dalyvaus konferencijoje „Darbuotojų sauga ir sveikata 2020“, kurioje skaitys pranešimą „Kam yra reikalingi standartai ir kuo jie gali būti naudingi DSS srityje“.


2020 m. vasario 11 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO dalyvaus konferencijoje „Darbuotojų sauga ir sveikata 2020“, kurioje skaitys pranešimą „Kam yra reikalingi standartai ir kuo jie gali būti naudingi DSS srityje“.


2020 m. vasario 6 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD Technikos komisijos posėdyje.


2020 m. vasario 5 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus mokymuose „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“.


2020 m. sausio 21 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Ekonomikos ir inovacijų viceministre Jekaterina Rojaka Departamento veiklos aptarimui.


2020 m. sausio 17 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD 2019 m. klientų apklausos rezultatų pristatyme ir aptarime.


 

Archyvas

 

Atgal Spausdinimo versija