Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETAS (CEN) KVIEČIA DALYVAUTI RENGIANT CEN DARBINIO SEMINARO SUSITARIMĄ

Spausdinti puslapio vidurį

EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETAS (CEN) KVIEČIA DALYVAUTI RENGIANT CEN DARBINIO SEMINARO SUSITARIMĄ
2021-02-05

Pagal 2021 m. sausio 10 d. Europos Komisijos prašymą CEN inicijuoja CEN darbinio seminaro susitarimo (angl. a CEN Workshop Agreement – CWA) Atsako į COVID-19 turizmo įstaigų ir paslaugų sveikatos ir saugos protokolų (angl. Response to COVID-19 Health and safety protocols for tourism establishments and services) rengimą.

Turizmas yra viena iš labiausiai nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusi Europos Sąjungos ekonominė veikla, labai paveikusi ekonomikos augimą, užimtumą ir socialinę plėtrą. Norint pagerinti situaciją, turizmo įstaigoms reikia bendrų gairių, kurios padėtų turizmo paslaugų teikėjams kuo saugiau atnaujinti savo veiklą.

Numatomas parengti CEN darbinio seminaro susitarimas, siekiant sumažinti kelią COVID-19 plisti, nustatys bendrus sveikatos ir saugos protokolus turizmo organizacijoms. Dokumentas bus taikomas visai turizmo sektoriaus grandinei, įskaitant kempingus, nakvynės namus, viešbučius, maitinimo, slidinėjimo paslaugas teikiančias įstaigas, gidų darbą ir pan.

CEN kviečia ekspertus prisijungti rengiant darbinio seminaro susitarimą pasidalinant sukaupta sėkminga patirtimi.

 

Rengiant darbinio seminaro susitarimą, kitaip nei rengiant standartų projektus, net nepranešę nacionalinei standartizacijos institucijai, kontaktuodami tiesiogiai su darbinio seminaro susitarimo rengimą koordinuojančiu CEN sekretoriatu, gali dalyvauti visų suinteresuotųjų šalių atstovai. Esant poreikiui Lietuvos standartizacijos departamentas suteiks metodinę pagalbą rengiant darbinio seminaro susitarimą.

Pirmasis darbinio seminaro susitarimo rengėjų posėdis numatomas 2021 m. vasario 26 d. Daugiau informacijos ir registracijos forma pateikta CEN tinklalapyje https://www.cen.eu/News/Workshops/Pages/WS-2021-003.aspx

Pagal CEN pranešimą parengė Vytautas Simutis

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn