Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 12 AUTOMOBILIŲ KELIAI PRIĖMĖ SPRENDIMUS DĖL KETURIŲ NACIONALINIŲ STANDARTŲ

Spausdinti puslapio vidurį

TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 12 AUTOMOBILIŲ KELIAI PRIĖMĖ SPRENDIMUS DĖL KETURIŲ NACIONALINIŲ STANDARTŲ
2021-07-21

          Po periodinės nacionalinių standartų LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas, LST 1360.9:1996 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas, LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija ir LST 1360-2:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas peržiūros technikos komiteto LST TK 12 Automobilių keliai nariai nusprendė šiuos standartus atnaujinti.

 

          Vertinant visus išanalizuotus nacionalinius ir Lietuvos standartus nustatyta, kad nacionalinio standarto LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) taikymo sritys skirtingos, todėl negalima šių standartų laikyti tapačiais. Kadangi nacionalinis standartas LST 1360.1:1995 parengtas prieš daugiau nei 25 metus, yra reikalinga jį atnaujinti.

          Vertinant nacionalinį standartą LST 1360.9:1996 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas ir Lietuvos standartą LST EN ISO 22475-1:2007 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-1:2006) nustatyta, kad šių standartų taikymo sritys taip pat skirtingos, tačiau nacionaliniame standarte LST 1360.9:1996 yra nurodyti keli grunto ėminių ėmimo metodai, kurie tapatūs nurodytiems Lietuvos standarte LST EN ISO 22475-1:2007. Dėl to yra reikalinga atnaujinti nacionalinį standartą LST 1360.9:1996, atsižvelgiant ir į tai, kad jis parengtas prieš daugiau nei 25 metus.

          Dėl nacionalinių standartų LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija ir LST 1360-2:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas buvo pateikti tokie siūlymai: atnaujinti normines nuorodas, peržiūrėti terminus ir jų straipsnius, patikslinti vandens kiekio nustatymo ir Proktoro tankio nustatymo metodų aprašymus.

 

Parengė Vilma Masalskytė

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn