Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : SUDARYTAS NAUJAS TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 93 „GYVŪNŲ SVEIKATA“

Spausdinti puslapio vidurį

SUDARYTAS NAUJAS TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 93 „GYVŪNŲ SVEIKATA“
2021-06-08

Š. m. gegužės 26 d. per Zoom konferencijų platformą vyko naujo Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto (toliau – LST TK) sudaromasis susirinkimas, kurio metu vienbalsiai pritarta pasiūlytam LST TK pavadinimui, veiklos srities apibrėžčiai, nustatytas atitiktinis Europos standartizacijos komiteto technikos komitetas, aptarta būsima darbų programa ir paskirtas pirmininkas.

Birželio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. VE-46 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto Gyvūnų sveikata sudarymo“ sudarytas naujas, 93-ias, LST TK Gyvūnų sveikata, kurio veiklos sritis – standartizacija gyvūnų sveikatos srityje, įskaitant diagnostikos metodų taikymo gaires, diagnostikos reagentų kokybės kontrolę, analizės technologijų taikymą ir duomenų valdymą.

LST TK 93 Gyvūnų sveikata veikloje dalyvauti pradėjo Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus kolegija, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, AB „Lietuvos veislininkystė“, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija ir Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija. LST TK pirmininku trejų metų kadencijai išrinktas Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos įgaliotasis atstovas prof. dr. Alius Pockevičius.

Teikdami siūlymus dėl būsimos darbų programos, LST TK 93 Gyvūnų sveikata įgaliotieji atstovai sutiko, kad nacionaliniai standartai LST 1574:2003 Kuilių sperma. Bendrieji reikalavimai ir LST 1467:2006 Bulių sperma. Bendrieji reikalavimai būtų priskirti LST TK Gyvūnų sveikata, nes nurodytuosius standartus parengęs LST TK 10 Veterinarija buvo likviduotas 2014 m. ir iki šiol nebuvo kito veterinarijos sričiai artimo LST TK.

Numatyta bendradarbiauti su atitiktiniu Europos standartizacijos komiteto technikos komitetu CEN/TC 469 Animal health.

Norinčius dalyvauti LST TK 93 Gyvūnų sveikata veikloje prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus vyr. specialistą Liną Bielicką (el. p. linas.bielickas@lsd.lt, tel. (8 5)  270 9365, mob. 8 659  93 234).

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn