Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 93 GYVŪNŲ SVEIKATA PO PERŽIŪROS NUSPRENDĖ PERTVARKYTI IR ATNAUJINTI DU NACIONALINIUS STANDARTUS

Spausdinti puslapio vidurį

TECHNIKOS KOMITETAS LST TK 93 GYVŪNŲ SVEIKATA PO PERŽIŪROS NUSPRENDĖ PERTVARKYTI IR ATNAUJINTI DU NACIONALINIUS STANDARTUS
2021-07-27

2020 m. rugpjūtį atlikus neplaninę nacionalinių standartų LST 1574:2003 Kuilių sperma. Bendrieji reikalavimai ir LST 1467:2006 Bulių sperma. Bendrieji reikalavimai peržiūrą ir apklausus suinteresuotąsias šalis, paaiškėjo, kad nurodytieji standartai vis dar yra aktualūs ir juos tikslinga atnaujinti.

 

2014 m. likvidavus LST 1574:2003 ir LST 1467:2006 parengusį technikos komitetą LST TK 10 Veterinarija ir nesant kito veterinarijos sričiai artimo Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto, reikėjo sudaryti naują technikos komitetą ir jo kompetencijai priskirti aukščiau nurodytus nacionalinius standartus. Š. m. birželį sudarius naują technikos komitetą LST TK 93 Gyvūnų sveikata ir jam priskyrus nacionalinius standartus LST 1574:2003 ir LST 1467:2006, buvo inicijuotas balsavimas dėl sprendimo po peržiūros priėmimo. LST TK 93 įgaliotieji atstovai, susipažinę su pasiūlymu pertvarkyti ir atnaujinti LST 1574:2003 ir LST 1467:2006 po peržiūros, visais balsais tam pritarė.

 

Parengė Linas Bielickas

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn