Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
VYKO ETSI ORGANIZUOTOS DAIKTŲ INTERNETO SAVAITĖS RENGINIAI

Š. m. balandžio 26–30 dienomis vyko Europos telekomunikacijų standartų instituto organizuotos Daiktų interneto (angl. IoT – Internet of Things) savaitės, paskelbtos atsižvelgus į pandemijos metu suintensyvėjusias sparčią skaitmenizaciją ir interneto plėtrą, renginiai. Kiekvieną dieną suinteresuotosios šalys skaitė nuotolinius pranešimus skirtingomis temomis, daugiausiai dėmesio skirdamos padidėjusiam telekomunikacijos priemonių naudojimui per COVID-19 pandemiją. ETSI daiktų internetas jungia radijo bangomis ir kitais telekomunikacijos būdais teikiamas paslaugas.

Plačiau
Išleistas aštuntasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas aštuntasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Biuletenyje pateikiama informacija apie:

  • išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:
   • išleistas nacionalinių standartų pataisas,
   • išleistus perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius;
  • negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
  • skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius;
  • peržiūrimus nacionalinius standartus;
  • peržiūrimus Europos standartus ir standartizacijos leidinius;
  • peržiūrimus tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius;
  • prieigą prie standartų projektų tekstų;
  • viešajai apklausai pateiktus standartų projektus;
  • pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus;
  • Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius:
   • ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
   • ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius,
   • ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius.
Plačiau
PASAULINĖ SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE DIENA

COVID-19 pandemija kaip joks kitas įvykis paveikė darbovietes ir apskritai visus jose dirbančiuosius. Pandemija dar nesibaigė, todėl, balandžio 28 d. vyksiančios šių metų Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos tema – Numatyti, pasiruošti ir reaguoti į krizes, dabar investuojant į atsparias darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) sistemas. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) prisijungė prie daugelio organizacijų, remiančių globalias pastangas sukurti atsparią darbo jėgą ir užtikrinti visų saugą.

Karantininio laikotarpio metu paaiškėjo, kaip gyvybiškai svarbu planuoti judrumą, lankstumą ir veiklos tęstinumą. Naujos schemos ir vietos, kintantys protokolai ir netikrumas, kuris turi reikšmės kiekvieno žmogaus psichologinei gerovei, yra tik keletas iššūkių, su kuriais nuolat susiduria darbdaviai ir darbuotojai, progresuojant COVID-19 pandemijai. Nors vakcinavimas ir suteikia vilties, kad pandemija baigsis, tačiau netikėtumų dar gali įvykti bet kuriuo momentu, todėl visada reikia būti pasiruošus ir greitai reaguoti į kintančią situaciją.

Plačiau
Archyvas