Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vieno langelio principu teikiamos paslaugos

Spausdinti puslapio vidurį

Vieno langelio principu teikiamos paslaugos


TEIKIAMOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimas (Prašymas)

Lietuvos standartų ir kitų leidinių paieška ir įsigijimas internetu

Standartų skaityklos paslaugos (klientų aptarnavimas)

Informacija pateikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Administracinių paslaugų teikimo aprašymai yra patvirtinti Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VE-104.

Atgal Spausdinimo versija